Mediawijsheid

Iedereen moet de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op te doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. In een wereld waarin informatie in overvloed beschikbaar is en media een steeds grotere rol spelen, is het belangrijk dat je toegang hebt tot de juiste informatie, op het juiste moment. En dat je die informatie kunt duiden en gebruiken.

Cubiss wil jeugd en jongeren in de leeftijd 0 tot 23 jaar voorbereiden op een leven als burger in een mediarijke samenleving. Vroegtijdig investeren in mediawijsheid als belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid betekent voorbereiden op het zogeheten nieuwe burgerschap. Daar dragen we graag aan bij.

Vanuit het Brabantse netwerkproject Taal & Media voor Jeugd en Jongeren hebben de provincie Noord-Brabant, de Brabantse bibliotheken en Cubiss de laatste jaren stevig ingezet op mediawijsheid voor het onderwijs, jeugd en jongeren en hun ouders. Met onder meer een aantal mooie innovatieve producten en diensten en ook publicaties als resultaat. 

And the beat goes on!

Ook in 2016 werken we in opdracht van de provincie Noord-Brabant aan het vergroten van de mediawijsheid van Brabanders. Met volop ingrediënten voor een nieuw en krachtig programma, onder de noemer Vergroten Mediawijsheid. We geven een impuls aan het onderwijs – zowel vroeg- en voorschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs als opleidingen voor pedagogische medewerkers en leraren. Hierbij zetten we niet alleen in op mediawijsheid maar ook op ontwikkeling van creërende, reflecterende en onderzoekende competenties. Extra aandacht gaat uit naar het creëren van bewustzijn bij het onderwijs over het belang van mediawijsheid. Om een goede link naar mediawijsheid te kunnen leggen, verbinden we de juiste schakels met elkaar. Het programma bevat geen losse impulsen, maar biedt een structurele aanpak. Schakels uit het programma zijn:

  • Expertise en professionalisering
  • Netwerk en beleid
  • Producten
  • Kennis en informatie
  • Monitor en evaluatie

Initiatieven

Vanuit het project Vergroten Mediawijsheid ondersteunen we onder andere mediacoaches in het maken van de vertaling richting het onderwijs, laten we de Cubiss MakersBuzz door Brabant rijden met als doel om leerlingen én docenten in het onderwijs te inspireren op het gebied van mediawijsheid. En we kiezen een integrale aanpak door het thema mediawijsheid te verbinden aan bijvoorbeeld De Cultuur Loper en de Bibliotheek op school. Verder sluiten we aan op landelijke initiatieven zoals de Media Ukkie Dagen vanuit de pilots mediaopvoeding en de Week van de Mediawijsheid met diverse activiteiten.

Complete aanpak mediawijsheid

Maar ook buiten Brabant moeten we jeugd en jongeren voorbereiden op een leven als burger in een mediarijke samenleving. Daarom bieden we een totaalpakket aan producten en diensten met een blik op het brede perspectief rondom mediawijsheid. Uitgangspunt is structurele aandacht in het onderwijs voor het ontwikkelen van creërende, reflecterende en onderzoekende competenties. Zoek je dienstverlening op maat? Cubiss beantwoordt jouw vragen rond dit thema, brengt de situatie in kaart, ondersteunt of trekt de kar binnen een complete aanpak mediawijsheid met o.a. workshops, trainingen, Mooc's, de MakersBuzz en beleidsadvisering.

Meer weten?

Op zoek naar mediawijze producten? Ga direct naar de catalogus.

Lees het interview met Mirjan Albers, adviseur Educatie bij Cubiss, over de doorgaande lijn Mediawijsheid.

Contact?

Wil je meer informatie? Wil je samen met ons bijdragen aan structurele aandacht voor mediawijsheid, binnen de diverse lagen van het onderwijs? Wil je met ons gaan voor een nóg mediawijzere samenleving? Laat het ons weten! Neem contact op met Ingrid de Jong.