Mediaopvoeding van het jonge kind

Media spelen een grote rol in het leven van jonge kinderen. Denk aan tablets, smartphones en televisie maar ook aan de traditionele (voorlees-)boekjes. Dat de bibliotheek een belangrijke rol speelt bij taal- en mediaopvoeding van het jonge kind is duidelijk. De bibliotheek is immers een laagdrempelige organisatie waar ouders met kinderen komen en waarmee veel kinderopvangorganisaties en scholen samenwerken. Cubiss heeft bibliotheken de afgelopen jaren geholpen hun rol  op het vlak van mediaopvoeding vorm te geven.

Deskundigheidsbevordering

Cubiss richt zich vooral op deskundigheidsbevordering van in eerste instantie bibliotheekprofessionals zodat zij mediaopvoeding van het jonge kind structureel onder de aandacht kunnen brengen bij ouders, kinderopvangorganisaties en basisscholen.  

Kleintje (digi)taal

Kleintje (digi)taal is een online- en offline mediaopvoedingtraining voor pedagogisch medewerkers. Bibliotheken hebben hierbij een ondersteunde rol.

Meer over Kleintje (digi)taal >>

Mediaopvoeding Meter

De Mediaopvoeding Meter brengt de aandacht voor en status van mediaopvoeding bij opvang en scholen eenvoudig in kaart.

Bekijk de mediaopvoeding meter >>

De Babbelbox

De Babbelbox geeft je handvatten om met ouders, opvang en basisscholen in gesprek te gaan over mediaopvoeding.

Meer over de Babbelbox >>

Publicaties

Cubiss ontwikkelt gedurende het hele jaar publicaties over mediawijsheid, zo ook over mediaopvoeding. Daarnaast volgt, bundelt en ontsluit Cubiss landelijke ontwikkelingen rondom dit thema. 

Totaalaanpak mediaopvoeding van het jonge kind

Cubiss publiceerde een ‘totaalaanpak van mediaopvoeding’ voor bibliotheken om beleid te formuleren waarin taal én media hand in hand gaan. Een structurele aanpak met een duidelijke visie.

Lees de totaalaanpak >>

Online Magazine Samen spelen met media

Lees de Mediawijs in het onderwijs- editie 'Samen spelen met media' waarin we vertellen hoe je media kan verbinden met spelen en leren.

Lees het magazine >>

Publicatie Samen wijs met media

Handreikingen, inzichten, inspiratie, bronnen, tips over mediaopvoeding voor professionals in bibliotheken, kinderopvang en onderwijs.

Lees de publicatie >>

Boekstart en mediaopvoeding

Hoe laat je leesbevordering en mediaopvoeding heel eenvoudig hand in hand gaan? Marloes vertelt erover in haar blog.

Naar de blog >>

Het Iene Miene Media Flitsonderzoek

Het Iene Miene Media onderzoek toont een toename van mediagebruik aan door Corona. Lees er meer over in het onderzoek en bekijk de tips voor mediaopvoeding.

Meer over het onderzoek >>

Meer weten over mediaopvoeding?

Meer informatie over mediaopvoeding? Neem contact op met Barry Kuijpersadviseur bij Cubiss.