25 oktober 2022
/
Ervaringen

Urban = ook taal

Jongeren aan het lezen krijgen valt niet mee. Maar lezen is natuurlijk niet de enige manier om met taal bezig te zijn! Organiseer urban-activiteiten voor én met jongeren en ontdek de grote rol die taal daarin speelt! 

Spoken Word Breda 

Cubiss, Surplus en Bibliotheek Nieuwe Veste zochten samenwerking in de vorm van een serie Spoken Word workshops voor het meidenwerk in Breda Zuid-West. De meiden hebben workshops gevolgd van Spoken Word Artist Carmen Verduyn en op die manier werkten zij aan taal én aan hun zelfvertrouwen. Lees hier het interview met Lisa van Weerdenburg (Jeugdwerker Surplus Breda) en Carmen Verduyn (Spoken Word Artist).

De meiden spraken in de weken na de workshops onderling vaker Nederlands dan voor het traject!

Rappen

Lokale rappers als rolmodellen in Tilburgse wijken

In 2018 heeft Cubiss samen met het jongerenwerk in Tilburg (R-Newt) het project Rap it up! georganiseerd. In drie verschillende wijken verzorgden lokale rappers workshops voor jongeren van 12 tot 15 jaar. De jongeren schreven zelf raps, speelden met teksten van anderen en doken de studio in om hun eigen nummer op te nemen.

Bekijk het filmpje en word net zo enthousiast als wij!

 

 

De lessen die wij van de jongeren en van R-Newt geleerd hebben?

  • Rolmodel - De inzet van een rolmodel is een hele goede manier om jongeren te motiveren. De ingezette rappers hadden aanzien en waren voor de jongeren echt dé reden om naar de workshops te komen.
  • Samenwerking - De jongerenwerkers van R-Newt kennen de jongeren in de buurten en weten precies hoe ze deze jongeren kunnen overtuigen om te komen. Zonder deze ingang tot de jongeren was het nooit gelukt om deelnemers te vinden.
  • Studio - Alle locaties van R-Newt beschikten over een studio waar de geschreven teksten op een beat gezet konden worden. Dit was voor de deelnemers de kers op de taart. Zonder deze faciliteiten is een rapworkshop eigenlijk een no-go.

De rappers die de workshops verzorgden hebben allemaal zelf invulling gegeven aan het programma. Wel is hen verteld dat de nadruk moest liggen op taal. Dit heeft op hele verschillende manieren vorm gekregen. Er is gepraat over rijmschema’s, er zijn woordspinnen gemaakt, synoniemen gezocht en er is zelfs een kinderboek gerapt.

Wil je een uitgebreide beschrijving van dit project? Lees dan de blauwdruk.

HIPHOPINJEBIEB #2

Urban culture in jouw bieb?  Neemt jouw bibliotheek jongeren serieus voor de volgende stap naar urban programmering? Bekijk de webpagina van HipHop Taskforce. Op deze pagina vind je informatie en materialen rondom ‘HipHop in je bieb’. Enkele materialen zijn gratis te downloaden.

ABCDay op het ROC

Nog een mooi voorbeeld van taalrijke activiteiten voor jongeren is de ABCDay op het ROC in Tilburg. Dat programma komt voort uit  een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Youngworks. Later kreeg het het zeer succesvolle vervolg Rap it up!, waarover hierboven meer informatie te lezen is. Lees de bevindingen en tips van Cubiss rondom taalactiviteiten voor jeugd en jongeren uit 2019. Meer weten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.
Cubiss heeft in 2022 opnieuw de samenwerking met het onderzoeksbureau Youngworks opgezocht. Samen hebben we een Whitepaper geschreven over de belevingswereld en drijfveren van jongeren en hoe je die kennis kunt inzetten om jongeren aan het lezen te krijgen. De publicatie vind je hier.

Rap that book! 

Leesconsulenten vo geven aan dat ze behoefte hebben aan makkelijke, leesbevorderende werkvormen die ze het vmbo kunnen aanreiken. Docenten vo hebben het druk, waardoor leesbevorderende activiteiten vaak sneuvelen: ze worden als saai ervaren door leerlingen en de docenten hoeven er volgens het curriculum niet per se iets mee. Daarom ontwikkelde Cubiss Rap that book! in samenwerking met rapper Jelle Verse en schrijver Buddy Tegenbosch. Rap that book! is een leesbevorderende werkvorm die docenten zo klein of groot kunnen maken als ze zelf willen én die jongeren aanspreekt. Lees hier alles over het project Rap that book!.