18 september 2018

Participatie & Zelfredzaamheid

12,8% van de Limburgers beschikt over onvoldoende basisvaardigheden. Hoe vinden we deze mensen? De problematiek van laaggeletterdheid wordt vaak tussen generaties doorgegeven. Hoe kunnen bibliotheken (beter) interveniëren in taalarme gezinnen?

Uitdagingen te over dus! Vanuit het project Participatie & Zelfredzaamheid ligt er een (concept-)werkplan voor 2019 klaar, waarin we samen met de Limburgse bibliotheken inzetten op de volgende thema’s :

  • Hoger bereik NT1
  • Taal en gezin: verbinding voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid
  • Profilering bibliotheek en DigiTaalhuis
  • Themagerichte pilots laaggeletterdheid:
  • Taal en gezondheid
  • Taal en arbeid
  • Tweetaligheid
  • NT2 en statushouders
  • Digitale samenleving

 

Verdere denkrichtingen hierbij zijn:

We brengen de doelgroep in kaart. We bieden professionaliseringsactiviteiten aan de bibliotheken; denk aan trainingen rondom vragen van de bibliotheekmedewerkers. We rollen landelijke pilots rondom hoger bereik NT1 uit. En we zetten ook niet-talige middelen in, denk aan storytelling, taalambassadeurs en camouflage-activiteiten.

Belangrijk is dat we nog meer de verbinding leggen tussen voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Uiteraard zetten we de expertise in van bibliotheekmedewerkers en netwerkpartners om productieve cross-overs te bewerkstelligen. We kiezen steeds een fasegerichte aanpak: vinden, bereiken, scholen en borgen.

Meer weten? Neem contact op met Marjan Middelkoop.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (Prinsjesdag 2018). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: