18 september 2018

Een slimmer Brabant – óók in 2019!

“Samen maken we Brabant slimmer!”; deze ambitie van de provincie Noord-Brabant en die van Cubiss lopen parallel. In 2019 zetten we die ambities door. Dat doen we uiteraard op de thema’s bibliotheekinnovatie, educatie, taalvaardigheid en mediawijsheid. We lopen de hoogtepunten voor het komende jaar even door:

Bieblab Brabant

De wereld verandert en daarmee ook de rol van de bibliotheek. Ook in 2019 dragen we bij aan de innovatiekracht van de bibliotheek onder de noemer Bieblab Brabant. We zetten verder in op de doorontwikkeling van de community library en het vakmanschap wat daarbij hoort. Een leiderschapstraject gaat van start, waarbij we inzetten op een brede vertegenwoordiging van de Brabantse bibliotheken. Op die manier willen we mogelijk maken dat de ontwikkeling van de community library ook via het management van de bibliotheken verder wordt vormgegeven.

Een nieuw thema in 2019 wordt goed werkgeverschap. We gaan onderzoeken hoe goed werkgeverschap bij de bibliotheken verder kan worden ontwikkeld. Dit o.m. door zowel young professionals als bibliotheken op dit thema te bevragen. De resultaten van beide onderzoeken brengen we weer in in het leiderschapstraject. Daarnaast zetten we in op de bibliotheek als leercentrum. Bibliotheken willen de leerervaringen van hun bezoekers vergroten. Ook houden we een aantal presurecoockersessies om de ontwikkeling van producten en diensten te versnellen. Bij voorkeur doen we dit in samenwerking met start-ups die niet direct bij de bibliotheeksector zijn betrokken. 

Innovatie van de educatieve functie

Uiteraard voeren we in het project Innovatie van de educatieve functie de bekende landelijk zaken en taken uit, zoals de landelijke stimuleringsregelingen voor leesbevordering, de voorleeswedstrijden en de provinciale uitrol van projecten als Scoor een boek!, De Schoolschrijver en VoorleesExpress. Behalve uitvoering ontwikkelen we ook door op deze projecten.

Daarnaast ontwikkelen we in 2019 leesbevorderingsproducten die beter passen bij geïntegreerd onderwijs en die ook beter aansluiten op de actualiteit. Daar zit ook een link met de presurecoockersessies die we in Bieblab Brabant gaan organiseren. We denken aan een project voor jongeren. Zij zijn nog weinig betrokken bij hoe de bibliotheek voor hen aan leesbevordering doet. Dat willen we veranderen door een aantal experimenten op te zetten waarbij jongeren actief invloed hebben op wat de bibliotheek aan lezen en leesbevordering doet.

Versterken taalvaardigheid

De arbeidsmarkt trekt aan. Ook dit jaar zetten we met Versterken taalvaardigheid fors in op het bestrijden van laaggeletterdheid op de werkvloer. We betrekken vakbonden en werkgeversorganisaties bij onze plannen. Op die manier hopen we een groter bewustzijn te creëren voor het belang van goede taalvaardigheden. We zetten in op zeker tien nieuwe bedrijven die hiermee aan de slag gaan in 2019. Ook willen we een pilot uitvoeren waarin taalvaardigheid onderdeel is van de aanpak van jeugdwerkeloosheid.

Op vier plekken in Brabant willen we het project Op weg naar werk uitrollen; een project waarbij nieuwe Brabanders via een stageplek of vrijwilligerswerk de Nederlandse taal verder leren en zo een betere kans op werk hebben. Ook koppelen we, in afstemming met het thema Innovatie van de educatieve functie, het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden aan elkaar door ouders en kinderen tegelijk de taal te leren. Ook buiten de schoolperiode zetten we acties in om jongeren aan het lezen te krijgen en te houden. 

Vergroten mediawijsheid

Het meten van wat we doen en waarom we doen wat we doen wordt steeds belangrijker. In 2019 breiden we de Mediawijsheid Meter uit zodat we ook de ontwikkeling van de vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid bij leerlingen in kaart kunnen brengen. Ook voeren we in samenwerking met Fontys de hbo+-opleiding Digitale Geletterdheid in het onderwijs uit, op het gebied van digitale geletterdheid van leerkrachten in het basisonderwijs. Daarnaast ontwikkelen we een traject voor mediacoaches, gericht op advisering op beleidsniveau.

MediaPakt Brabant - hét lerend netwerk over digitale geletterdheid in het onderwijs - groeit verder door. Voor 2019 mikken we op minimaal 75 Brabantse onderwijsinstellingen en 20 overige kennispartners. Onder de vlag van MediaPakt organiseren we een tiental netwerkbijeenkomsten. Ook ontwikkelen we een instrument voor po, vo en de pabo, om extra aandacht te besteden aan de ethische en maatschappelijke impact en implicaties van media en technologie.

Kortom – ook in 2019 timmert Cubiss Brabant volop aan de weg! Neem voor meer informatie, vragen én suggesties gerust contact met mij op! 

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (Prinsjesdag 2018). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: