18 september 2018

Digitale geletterdheid op de agenda van beleidsmakers 

Dat scholen iets moeten met digitale geletterdheid is inmiddels wel aan het doordringen. Maar wat dan? En hoe pak je dat aan? Cubiss is van mening dat alleen een structurele aanpak werkt. Daarom richten we ons met het project ‘Vergroten mediawijsheid’ in 2019 vooral op aandacht voor digitale geletterdheid op beleidsniveau.  

“De afgelopen jaren waren we vooral bezig met het creëren van bewustwording”, legt projectleider mediawijsheid Ingrid de Jong uit.  “In 2018 zijn we een andere weg ingeslagen. Schoolleiders zien in dat digitale geletterdheid meer is dan alleen apparatuur de klaslokalen binnenhalen. Zij vragen zich af wat het betekent voor hun organisatie: een nieuwe generatie klaarstomen voor hun toekomst in de 21e eeuw.” 

In 2019 werken we verder aan een structurele aanpak vanuit de visie Samenwerken aan digitale geletterdheid. Daarbij werken we slim samen met onze netwerkpartners zoals scholen en bibliotheken. Zo zetten we met het project Makers on Tour in op een samenwerking tussen middelbare scholen en het bedrijfsleven. En met het Summacollege zijn we aangesloten bij het samenwerkingsproject Samen Slim Zorgen Thuis en doen we gericht onderzoek naar de mediawijsheid van de studenten en stagiaires. Zo krijgt digitale geletterdheid steeds meer een structurele plek in het onderwijs.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (Prinsjesdag 2018). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: