23 juni 2020

Het leesoffensief in het onderwijs

De afgelopen periode zijn er vele rapporten verschenen rondom de dalende leesvaardigheid en het dalende leesplezier van Nederlandse kinderen en jongeren. Het benadrukt nog maar eens extra het grote belang van investeren in leesplezier en leesmotivatie. Zo heeft de overheid opgeroepen tot een leesoffensief met een belangrijke rol voor de bibliotheek. Cubiss en BiSC organiseerden ‘kenniskaravanen’ en ‘stamtafels’ voor leesspecialisten (po en vo) met inspirerende sprekers!

De sprekers (en hun verhalen!)

Primair onderwijs

  • Joanneke Prenger (taalexpert bij SLO) beantwoordde tijdens de kennisbijeenkomsten de vele vragen die bij leesspecialisten po leven naar aanleiding van de rapporten en het leesoffensief. Wat vooral ter sprake kwam, was hoe je als leesspecialist het urgentiebesef bij de scholen kunt verhogen, dit met name rondom het hervormen van het leesonderwijs en de samenwerking met bibliotheken. Leesspecialisten lopen er regelmatig tegenaan dat scholen een samenwerking met de bibliotheek en ook het hervormen van het leesonderwijs voor zich uit schuiven. Joanneke kwam met heldere adviezen over dit vraagstuk.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste en meest bruikbare aanbevelingen van deze SLO-taalexpert.

  • Martijn Hensgens, onderwijsadviseur bij Vol van Leren en interim-directeur van twee basisscholen, deelde zijn visie over het leesoffensief in het primair onderwijs.

Klik hier om kennis te nemen van zijn visie.

Voortgezet onderwijs

  • Kees Broekhof is senior adviseur bij Sardes. Tijdens de verschillende Cubiss-kennissessies sprak hij over het leesoffensief in het voortgezet onderwijs. Het blijkt voor bibliotheken lastig te zijn om de samenwerking met het voortgezet onderwijs goed op de kaart te krijgen, mede omdat gemeenten gewoonlijk geen middelen beschikbaar stellen voor deze samenwerking.

Klik hier voor de adviezen die Kees Broekhof geeft over de samenwerking tussen bibliotheken en het voortgezet onderwijs.

 

Veel LEES-plezier!

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (juni 2020). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: