16 mei 2022
/
Oplossingen

Training Samenwerken in een netwerk

Op veel plaatsen zijn DigiTaalhuizen opgericht. Maar een DigiTaalhuis oprichten doe je niet alleen. Het DigiTaalhuis is het resultaat van een netwerkinspanning. Er zijn diverse partners uit het taalnetwerk bij betrokken. Denk aan de bibliotheek, welzijnsorganisaties, taalaanbieders, taalmaatjes en de gemeente. Iedere partner heeft zijn eigen rol in het bereiken van de doelgroep van het DigiTaalhuis: laaggeletterden en andere mensen die hun (digitale) vaardigheden willen vergroten. 

Vaak worden DigiTaalhuizen opgericht in de bibliotheek. Het professioneel organiseren van samenwerken in een taalnetwerk vereist nieuwe vaardigheden van (bibliotheek)medewerkers en managers. Vaardigheden rond het formuleren van een inspirerend perspectief, het mobiliseren van mensen en het bewerkstelligen van daadkracht. Er moet oog zijn voor het krachtenveld tussen de partners en eventuele tegengestelde belangen. En aandacht voor de relatie en elkaars doelen.

De training ‘Samenwerken in een netwerk’ biedt een theoretische basis om op een samenhangende manier naar samenwerkingen te kijken en inzicht te krijgen in welke acties er ondernomen kunnen worden om een samenwerking te verbeteren. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden om samenwerkingen te analyseren en te beoordelen op aspecten als ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Zij krijgen meer inzicht in de eigen rol in samenwerkingen en verbeteren hun vaardigheden om deze rol goed te vervullen. Er wordt steeds een koppeling gemaakt met de eigen werkpraktijk en ervaringen van de deelnemers. De training biedt praktische handvatten om effectief meer rendement te halen uit de eigen, lokale samenwerkingen.

De training bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur. Sessie 1 is vooral gericht op de kennismaking met het model, sessie 2 gaat meer over de toepassing van het model.

Een fysieke bijeenkomst heeft de voorkeur, maar de training kan ook digitaal gegeven worden. 

Praktische informatie

Doelgroep: Specialisten Basisvaardigheden en Taalhuiscoördinatoren
Duur: 2 x 3 uur verdeeld over 2 werkdagen
Kosten: Elke Brabantse en Limburgse bibliotheek krijgt tenminste één training vergoed vanuit het Brabantse/Limburgse programma. Utrechtse bibliotheken kunnen bij interesse contact opnemen met Femke Reijnen.

Overige aanvragen worden per bibliotheek bekeken.

 

Meer informatie?

Vragen over de training? Of de training afnemen? Neem contact op:

voor Brabant: Yvonne van den Berg

voor Limburg: Ivette Sprooten

voor Utrecht: Femke Reijnen

voor overige provincies: Margriet Meussen

 


<< Terug naar overzicht trainingen laaggeletterdheid