29 juni 2015 Publicatie

Marktonderzoek digitaal lezen, informatie en privacy

De huidige tijd staat in het teken van enorme veranderingen door de toenemende technologisering, de globalisering, de groeiende invloed van de media en het ontstaan van nieuwe netwerken. Deze ontwikkelingen raken de kerntaken van de bibliotheek, met name op het gebied van lezen en informatie. De digitalisering van informatie heeft het gedrag van de consument ingrijpend veranderd.

Om te kunnen inspelen op deze veranderingen hebben bibliotheken behoefte aan actuele, betrouwbare informatie over consumentengedrag op het gebied van lezen en informatie. Het vergroten van de waarde van de bibliotheek voor de individuele gebruiker wordt steeds belangrijker, doordat lidmaatschap geen vanzelfsprekendheid meer is.

Ook is een blik in de nabije toekomst van belang voor het bedenken van aansprekende dienstverlening gericht op verschillende typen gebruikers.

In opdracht van de Brabantse Netwerkbibliotheek heeft Cubiss marktonderzoek uitgevoerd. Doel is het onderscheiden van groepen met verschillende behoeften op de kerngebieden van de bibliotheek, te weten lezen en informatie. Via het online burgerpanel van Intomart GfK is gekozen voor een representatieve steekproef uit de bevolking van Brabant. In totaal hebben 5369 personen de vragenlijst ingevuld.

De centrale vraag is: welk type gebruiker heeft behoefte aan welke producten en diensten op het gebied van lezen en informatie? Het onderzoek levert informatie op over consumentengedrag op het gebied van (digitaal) lezen, sociale media en informatiebehoefte. De verzamelde data zijn geschikt voor een segmentatie naar gebruikerstypen, waarmee een beeld wordt geschetst van verschillende groepen op basis van de behoefte aan lezen en informatie. Inzicht in de behoeften van de (potentiële) gebruiker helpt de bibliotheek bij het aanbieden van producten en diensten.

 

Marktonderzoek
Meer weten?
Neem contact op met: