Mens & Organisatie 

Personeelsbeleid is pas doeltreffend en succesvol als dit naadloos aansluit bij en antwoord geeft op de organisatiedoelstellingen.  

De manier waarop de organisatie, de teams en de mensen daarin (samen)werken en de wijze waarop jij de rol als werkgever vervult, bepalen in grote mate de effectiviteit en het succes van de organisatie. Investeren in goed personeelsbeleid heeft een directe positieve invloed op de betrokkenheid, inzet en veerkracht van medewerkers, MT-leden en teams.  

De adviseurs Mens & Organisatie ondersteunen je bij organisatievraagstukken waarbij de ontwikkeling en de inzet van medewerkers centraal staat. Zoals de ontwikkeling en implementatie van strategisch personeels- en organisatiebeleid en concretisering van relevante thema’s. 

We kunnen volop putten uit good practices en al eerder ontwikkeld beleid. En we ontwikkelen samen nieuwe paden waar nodig.

Mens en organisatie
Hoe doen we dat?

We werken bij diverse bibliotheken en MFO's aan actuele thema's zoals:  

  • Strategische personeelsplanning (SPP). Personeelsbeleid werkt pas echt als het een integraal onderdeel is van de koers van de organisatie.   
  • Leer- en ontwikkelvraagstukken vertalen naar opleidings- & ontwikkelplannen 
  • Teamontwikkeling en teamleren met gebruikmaking van Profile Dynamics (drijfveren). In veel bibliotheken zien we dat de instroom van nieuwe medewerkers op allerlei manieren impact heeft op de teamdynamiek. Hoe kun je ervoor zorgen dat dit de onderlinge samenwerking optimaal bevordert zodat dit optimaal bijdraagt aan de organisatiedoelen? 
  • Werving & selectie. We helpen bij het formuleren en concreet maken van duidelijke functie- en kandidaatprofielen en helpen bij de opzet en uitvoering van een sterke wervingscampagne die helderheid biedt en de juiste kandidaten aantrekt. 
  • Intervisie en (team)coaching. Door middel van dialoogsessies, intervisie en individuele & teamcoaching ondersteunen we medewerkers en leidinggevenden in hun professionele ontwikkeling.   
  • Organisatie inrichting, het formuleren van functieprofielen (& -waardering). Om een prettige, efficiënte en effectieve werkomgeving te creëren waarin medewerkers gemotiveerd zijn en bijdragen aan de organisatiedoelstellingen, is het belangrijk om dit regelmatig te evalueren en eventueel aan te passen.   
  • Trainings- en ontwikkeltrajecten voor startende community librarians en programmamakers. Cubiss biedt modulaire trainingen (maatwerk, inhouse  en  via open inschrijving rondom actuele thema's zoals onboarding, projectmatig werken, storytelling, weerbaarheid, samenwerken en netwerken.  

Aantrekkelijk Werkgeverschap 

De bibliotheeksector zit midden in de transitie van de traditionele uitleenbibliotheek naar een maatschappelijk educatieve organisatie. Het zijn de medewerkers die deze transformatie mogelijk maken. De Bibliotheek van nu en morgen heeft voor deze transitie aanvullend talent nodig. Daarom is het belangrijk dat bibliotheken investeren in talentontwikkeling en zich positioneren als aantrekkelijke werkgever. 

Cubiss brengt samen met bibliotheken kansen op HR-vlak in beeld met als doel een toekomstbestendige, robuuste bibliotheekorganisatie op te bouwen.  

Lees meer over het project Aantrekkelijk Werkgeverschap 

Contact 

Ontdek de kennis en kracht van onze ervaren Cubiss adviseurs. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een deskundig en beproefd maatwerk advies dat gegarandeerd bijdraagt aan jullie organisatiedoelen: David Bul.