Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) zijn heel belangrijk in de maatschappij en in organisaties. Mensen moeten zichzelf kunnen zijn, zich veilig en gewaardeerd voelen en gelijke kansen hebben. Daarvoor moeten mensen in staat zijn om met verschillen om te gaan, een ander respecteren en de kans krijgen om te leren van verschillende perspectieven. 

Er is een groot gebrek aan aandacht voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in bedrijven en media - ook in onze branche. Het is van groot belang om actief aan de slag te gaan met dit thema, zowel op de werkvloer als in de aangeboden collecties, activiteiten, producten, publicaties en bijeenkomsten van bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s). Op deze pagina vind je inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in jouw organisatie. 

Definities

De termen diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid worden vaak samen genoemd of door elkaar gebruikt. Wij hanteren de volgende definities: 

Diversiteit kan gedefinieerd worden als het volledig spectrum van menselijke verschillen, en ligt dus ook heel breed. Denk aan: gender, huidskleur, religie, etniciteit, seksuele oriëntatie, cultuur, klasse, neurodiversiteit, fysieke capaciteiten, leeftijd, opleidingsniveau en meer.  

Inclusie gaat over dat iedereen mee kan doen en mee mag doen. Op de werkvloer uit zich dit tot een omgeving waarin iedereen eerlijk en respectvol behandeld wordt, gelijke kansen en toegang tot middelen heeft en volledig kan bijdragen aan doelen, activiteiten en resultaten. 

Gelijkwaardigheid gaat over dat dat je dezelfde waarde hebt als een ander en dat je dezelfde waardering krijgt als een ander. 

De werkgroep

In 2023 zijn we gestart met de werkgroep met als doel actief te werken aan diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid bij de (Brabantse) bibliotheken en Cubiss. De werkgroepleden stellen zich hieronder graag aan je voor. 

Marit Leendertse

Iedereen verdient dezelfde kansen en moet zich gewaardeerd en veilig voelen. Daar is nog veel verandering voor nodig, en het is belangrijk om daar samen over te praten en niet bang te zijn om elkaar vragen te stellen.
 

Marit stelt zich voor

Marloes de Greef

Het is belangrijk om nieuwsgierig te blijven naar de mensen om je heen om zo je perspectief te vergroten. Vroeger was het streven “behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden”, maar op dit thema moet je vooral denken “behandel de ander zoals de ander behandeld wilt worden”.

Marloes stelt zich voor

Natasja de Groot

Wij staan als bibliotheek midden in de samenleving. Wij zeggen laagdrempelig te zijn. Ik zeg altijd: “wij hebben geen drempel, dus kom maar gewoon allemaal.” Het is belangrijk dat we dat uitstralen. Dus op de werkvloer moet dat ook zichtbaar zijn. 

Natasja stelt zich voor

Leonoor van Dam

Diversiteit en inclusie spelen een grote rol in bibliotheken, maar momenteel zijn we vaak individueel bezig met het uitzoeken van de beste aanpak hiervoor. Ik vind het heel belangrijk dat we daarin veel meer gaan samenwerken. 

Leonoor stelt zich voor

Lisette Bouman

Ga in gesprek met partners en durf vragen te stellen over hoe zij hun doelgroep bereiken. Weet dat je zelf niet altijd de wijsheid in pacht hebt. Dus ga op onderzoek uit en stel de vragen die je hebt. Bewustwording is belangrijk. 

Lisette stelt zich voor

Er is behoefte aan meer informatie en het delen van ervaringen, zodat we van elkaar kunnen leren en vooroordelen verminderen. Dit kan leiden tot een betere basis op dit thema en samenwerking op verschillende vlakken, ook buiten de bibliotheek.

Dilâra stelt zich voor

Visie

De werkgroep heeft een visie ontwikkeld die de Brabantse bibliotheken en Cubiss richting geeft op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. 

De Brabantse bibliotheken en Cubiss creëren in alle lagen van de organisatie een veilige en toegankelijke werkomgeving waarin alle huidige en toekomstige medewerkers eerlijk en respectvol behandeld worden, en waarbij alle medewerkers zichzelf kunnen en mogen zijn. Het is van belang dat alle medewerkers gelijke toegang hebben tot kansen en middelen zodat zij volledig kunnen bijdragen aan doelen, activiteiten en resultaten. We streven naar een divers personeelsbestand. 

De programmering, collectie en andere diensten in de Bibliotheek maken we divers en inclusief, en toegankelijk voor alle inwoners van Brabant. We zetten ons actief in voor het bevorderen van gelijkheid en het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Door te focussen op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid op zowel de werkvloer als in de dienstverlening van de Bibliotheek, spelen we een belangrijke rol in het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan deelnemen en bijdragen.  

In gesprek met de Inclusiefabriek

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zijn cruciaal in de hedendaagse werkomgeving. Maar hoe pak je dit concreet aan? Lisette en Leonoor gaan in gesprek met Halima. Als oprichter van de Inclusiefabriek adviseert Halima organisaties op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Luister mee voor waardevolle ervaringen, inzichten en concrete stappen om met dit thema aan de slag te gaan binnen jouw organisatie.

Luister naar dit gesprek via YouTube of Spotify. Er zijn via YouTube ondertitels beschikbaar voor dit interview. 

Informatie & inspiratie

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de Bibliotheek: een terugblik op de DIG-dag

In een bibliotheek waar iedereen welkom is, zijn diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG) belangrijke thema’s. Daarom organiseerden de POI’s Rijnbrink, Probiblio, Bibliotheeknetwerk Flevoland, Biblionet Drenthe en Cubiss de landelijke DIG-dag op 5 maart 2024. Deze dag stond in het teken van inspiratie, kennisdeling en netwerken, met een keynote, diverse deelsessies en een panelgesprek met ervaringsdeskundigen. In het Huis Utrecht kwamen 150 bibliotheekmedewerkers uit het hele land samen. Een unieke gelegenheid om samen verandering te bewerkstelligen in de bibliotheeksector.

Lees de terugblik hier

Onderzoek diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid bibliotheekbezoekers

Cubiss heeft onderzoek laten doen naar de perceptie van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen Brabantse bibliotheken bij bibliotheekbezoekers. 247 bezoekers van de bibliotheken in Breda, Geldrop, Gemert en Veghel namen deel aan dit onderzoek. 

Bekijk hier de onderzoeksresultaten