Collectiebeleid

Collectie en jongeren; een uitdaging!

Nederlandse jongeren hebben minder plezier in lezen en de leesvaardigheid neemt af. Ook ervaren zij afstand (drempels) tot de bibliotheekcollecties. De moeite is te groot en ze weten niet hoe je zoekt in de collecties. Op school worden zij regelmatig geconfronteerd met docenten die niet graag lezen en treffen er een traditionele leescultuur aan. In aansluiting op het Leesoffensief Brabant programmeert Cubiss samen met de bibliotheken activiteiten om het tij te keren. Daarnaast participeert Cubiss in diverse landelijke overleggen over collectiebeleid. 

Vanuit de Brabantse Netwerk Bibliotheken (BNB) stimuleren we collectioneurs, leesmediaconsulenten en degenen die voor jongeren programmeren om onderling samen te werken. Met als doel het leesplezier bij jongeren te vergroten, onder meer door hen een toegankelijke collectie aan te bieden, waarbij collectie breed gedefinieerd wordt.  

Aansluiting zoeken

We bevorderen dat jongeren zich meer verbonden voelen met de bibliotheek en dat zij een stem hebben in de aanschaf van media en in de programmering. En dat docenten nieuwe inzichten opdoen rond lezen in de educatieve context en daarmee hun denkkader verandert: leesplezier centraal, aansluiten bij de belevingswereld van jongeren, een interdisciplinaire aanpak (lezen binnen alle vakken) en het duiden van herkomst en betekenis van media. 

Collectie en jongeren

Handen ineen 

Er ontstaat een community van bibliotheekmedewerkers die zich tijdens inspirerende sessies samen over deze vraagstukken buigen. Zo denken we bijvoorbeeld gezamenlijk na over de invulling van de boekenweek voor jongeren en het organiseren van boekenproeverijen voor docenten of jongeren. 

Zeer zinvol, heel fijn om met andere collectioneurs van gedachten te wisselen over deze moeilijk te bereiken doelgroep

(Uit enquĂȘte onder deelnemende bibliotheken, 2022)

Contact 

Heb je vragen over de (jongeren-)collectie, neem dan contact op met Marjan Middelkoop of Senna Welling.