Blog

Specialistenoverleg rondom BoekStart en de Bibliotheek op school

Verslag van het specialistenoverleg op 23 juni 2022 in Tilburg, BoekStart en de Bibliotheek op school geïntegreerd

Er zijn van die onderwerpen die voor een brede groep bibliotheekspecialisten interessant zijn. De Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid bijvoorbeeld. En ook de geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school. Dus waarom niet eens een Specialistenoverleg/Vakberaad voor alle specialisten die zich bezighouden met kinderen tussen de nul en twaalf jaar?

Op donderdag 23 juni jl. was het zover. Bij Cinecitta in Tilburg kwamen meer dan twintig bibliotheekmedewerkers bij elkaar om zich te laten informeren en om kennis uit te wisselen. Boudewijn van der Lecq , projectleider van de werkgroep Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid, vertelde de aanwezigen over de ontwikkelingen rondom de Gezinsaanpak en het op gemeenteniveau doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. De aanpak van laaggeletterdheid wordt de komende tijd namelijk gedecentraliseerd. Vanaf 2025 krijgen de gemeenten de regie over de Gezinsaanpak.

Pilot

De werkgroep is in het leven geroepen om een Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid voor en met gemeenten te ontwikkelen en gemeenten te begeleiden bij het implementeren van deze aanpak. Maar ook om bewustwording te creëren bij relevante partijen. Zoals de bibliotheken.

Sommige van de aanwezige beleidsmakers bleken al op de hoogte van deze ontwikkelingen, anderen nog niet. Tijdens het vragenrondje werd duidelijk dat dit een onderwerp is waar geregeld aandacht voor moet blijven de komende tijd. De werkgroep is dan ook bezig met een pilot waarin verschillende gemeenten en de lokale partners worden begeleid door middel van een stappenplan. Vanuit Cubiss zullen we hier gedurende de pilot op verschillende manieren aandacht aan besteden.

Geïntegreerde aanpak

De tweede helft van de bijeenkomst stond in het teken van de geïntegreerde aanpak BoekStart Bibliotheek op school. Door middel van thematafels raakten de deelnemers met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen bij zo’n geïntegreerde aanpak. De bouwstenen vormden daarbij de rode draad. De uitkomsten van deze rondetafelgesprekken worden uiteraard op papier gezet en gedeeld.

Voor herhaling vatbaar?

Bij afsluiting werd geconcludeerd dat zo’n gezamenlijk specialistenoverleg zeker zinvol is. Er zijn immers ook medewerkers in bibliotheken die zich tegelijk inzetten voor het jonge kind en voor jeugd en jongeren. Maar er blijft ook behoefte aan uitwisseling rondom de eigen specialismes. In het najaar zullen de bijeenkomsten dus weer georganiseerd worden voor de doelgroepen afzonderlijk. En daarna kijken we verder.  

Meer weten?

Hier lees je meer over de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid. 
En hier vind je meer informatie over de Geïntegreerde aanpak BoekStartBibliotheek op school
En natuurlijk kun je altijd contact met mij, Anke Werker, opnemen!

 

 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>