Blog

De kracht van geven en nemen

Elk jaar maakt Boudewijn van der Lecq, als Programmaleider Cubiss Brabant, samen met de Brabantse projectleiders een ronde langs de achttien Brabantse basisbibliotheken, om de samenwerking tussen de bibliotheken en Cubiss verder te versterken. Dat is maatwerk: in elk gesprek staan de wensen en aandachtsgebieden van elke bibliotheek centraal. In deze gesprekken ontdekte Boudewijn één belangrijke wens.

"Wij bezoeken de bibliotheken onder meer om ons werkplan, dat in overeenstemming met de bibliotheken tot stand is gekomen, te toetsen. Hierin zijn doelstellingen en resultaten geformuleerd. Ook is vastgesteld welke activiteiten Cubiss dit jaar inzet om deze doelen op het gebied van bibliotheekinnovatie, educatie, taalvaardigheid en mediawijsheid te behalen. In de jaarlijkse gesprekken stellen we de bibliotheek de vraag: waar sluit het werkplan aan bij jullie verwachtingen en ambities?".

Collegiale uitwisseling

Uit vrijwel elk gesprek bleek dat er meer behoefte is aan samenwerking. Ik draai al een tijdje mee in de bibliotheekbranche en weet zodoende dat deze wens er al járen is. We praten erover met elkaar, maar zien ook dat het in de praktijk lastig in te passen is. Toch lijkt de tijd er nu rijp voor: bibliotheken hebben steeds meer behoefte aan het delen van kennis in de vorm van collegiale uitwisseling.

De kiem voor deze wens ligt deels in de fikse bezuinigingen waar de bibliotheken de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad. Als je moet roeien met de riemen die je hebt, kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld meer vrijwilligers aan je te binden - iets dat wij vanuit Cubiss ook ondersteunen. Maar het doet ook het besef groeien dat bibliotheken elkaars kracht kunnen gebruiken om elkaar te versterken.

Dynamische werksessie

Bij wijze van experiment hebben we daarom dit jaar tijdens onze gespreksronde voor het eerst drie bibliotheken samengebracht in één bezoek; VANnU, Het Markiezaat en Nieuwe Veste. Daardoor veranderde het gesprek in een werksessie. De dynamiek is anders: we kwamen sneller tot uitwisseling onderling. Deze drie bibliotheken in West-Brabant hebben op projectniveau besproken waar iedereen mee bezig is en samen hebben we bekeken hoe we dit beter bij elkaar kunnen brengen. Het idee: elkaars mensen uitwisselen.

Stel je voor: bibliotheek A is in een thema als mediawijsheid koploper. Dan hoeft bibliotheek B, met de juiste kennisoverdracht door een bibliotheekmedewerker, niet het wiel opnieuw uit te vinden. Op haar beurt levert bibliotheek B tijdelijk een medewerker aan bibliotheek A om bijvoorbeeld een project rondom laaggeletterdheid beter vorm te geven. Die wisselwerking is essentieel voor een succesvol netwerk; het is geven én nemen! We gaan hier met enthousiasme mee aan de slag en kijken ernaar uit de resultaten met het hele netwerk te delen. Zo maken we niet alleen elkaar beter. We zorgen er bovenal samen voor dat de Brabanders nu en straks mee kunnen doen in de samenleving."

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.