Blog

BoekStart en mediaopvoeding; een logische combinatie!

Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun (taal-)ontwikkeling. Dat weten professionals in de kinderopvang ook maar al te goed. Zij kiezen dan ook steeds vaker voor leesbevorderingsprogramma’s als BoekStart in de kinderopvang om voorlezen een structurele plek te geven in het dagprogramma. De bibliotheek is hun trouwe partner op dit vlak.

Maar het partnerschap gaat nog verder. Naast het medium boeken, kennen we tegenwoordig immers nog veel meer media. Als adviseur taal en media voor het jonge kind zie ik dat zowel de kinderopvang als de bibliotheek heel goed de urgentie zien van een gedegen mediaopvoeding; dát deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan (NJI). Daarbij gaat het net zozeer om media mét als media zonder scherm (zoals boeken!). Taal en mediaopvoeding gaan letterlijk hand in hand.

Samenwerking kinderopvang en de bibliotheek

Geen wonder dus, dat de kinderopvang en de Bibliotheek hier ook samen in optrekken. Een mooi voorbeeld zag ik in de samenwerking tussen kinderopvang Oudenbosch en Bibliotheek West-Brabant.

Met zowel de Monitor BoekStart als de Mediaopvoeding Meter onder de arm, stapte Lees-mediaconsulent Marleen (Bibliotheek West-Brabant) enthousiast Kinderopvang Oudenbosch binnen. Haar missie: precies in beeld krijgen wat deze kinderopvang al doet aan mediaopvoeding en leesbevordering. Én de kinderopvang ervan bewust maken dat je deze twee niet los van elkaar moet zien. Gelukkig heeft de opvang al heel lang een net zo enthousiaste directeur/bestuurder die hier ook kansen zag; Moniek. Zij besloot direct om met dit thema aan de slag te gaan.

Boekstart mediawijs in de bieb.jpg

Mediawijsheid breder dan gedacht

Beide metingen zijn inmiddels gedaan. De belangrijkste opbrengst in Oudenbosch was eigenlijk het besef dat mediaopvoeding veel breder is dan dat er doorgaans wordt gedacht. Media zijn meer dan schermen alleen. Boeken zijn óók media. Altijd al geweest ook. Voor jonge kinderen begint mediaopvoeding juist bij boeken en boekjes. Daarnaast is het belangrijk dat er een media-breed aanbod is waarin scherm, boek en spel met elkaar worden verbonden, met elkaar in balans zijn en op deze manier zorgen voor een rijke omgeving van het jonge kind. 

Lenny, pedagogisch medewerker en voorleescoördinator:

‘Voorlezen zit in ons dagelijks ritme. We waren er ons alleen niet van bewust dat dit óók deel uitmaakt van mediaopvoeding’.

Bovendien is er nog een speciale voorleesruimte. Een ruimte met een actueel, aantrekkelijk en toegankelijk aanbod aan boekjes, een scherm en comfortabele plekjes en hoekjes om met de kinderen samen te zitten. Mogelijkheden volop dus. En tevens een bewijs van een mooie samenwerking tussen de kinderopvang en de Bibliotheek. Dat het (voor-)lezen goed verankerd is op de opvang in Oudenbosch, blijkt direct uit de ontvangstkamer. In deze kamer vinden onder andere de intakes met nieuwe ouders plaats. Het eerste wat je ziet bij binnenkomst is namelijk een BoekStart-uitstalling (het koffertje met de boekjes) en letterblokken die samen het woord LEZEN vormen. Het kan maar duidelijk zijn.

Van leesplan naar lees-mediaplan

Moniek wil nu graag doorpakken. ‘Deze resultaten geven mooie input voor het herzien van onze visie en het leesplan. Het leesplan kan veel meer en veel bewuster een lees-mediaplan worden, waarin media bijvoorbeeld veel breder worden beschreven’.

En natuurlijk ziet Marleen ook weer kansen voor de Bibliotheek. Zij sluit aan bij het eerstvolgende teamoverleg binnen de kinderopvangorganisatie waarin Moniek de rest van het team mee zal nemen in de resultaten van beide metingen om samen te komen tot concrete actiepunten. Een mooi voorbeeld van hoe organisaties samen écht verder komen!  

De bieb als partner bij mediaopvoeding

Over een tijdje spreek ik de bibliotheek weer. Samen zullen we dan kijken naar hoe de opvang het beste ondersteund kan worden in hun plannen naar hoe mediaopvoeding een plek kan krijgen in de visie en het beleid van Kinderopvang Oudenbosch. Volgend jaar meten én weten we meer, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat BoekStart en mediaopvoeding hier echt hand in hand zullen gaan. Zo zie je maar, het begint bij iemand die het belang van mediaopvoeding inziet en begrijpt dat het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Met de bieb als partner, kun je al snel een heel eind komen!


Meer weten over mediaopvoeding? Neem contact op met Katia van Bommel via k.vanbommel@cubiss.nl

Naar overzicht Actueel en Blogs >>