Oplossingen

Mediawijs in het mbo

Digitale geletterdheid beter borgen binnen het mbo-onderwijs. Met dat doel is Cubiss eind vorig jaar aan de slag gegaan.  We deden dit (mede) in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. De resultaten hebben we gebundeld in de nieuwste editie van Mediawijs in het Onderwijs.

In dit magazine lees je meer over de stand van zaken op het gebied van digitale geletterdheid bij de Brabantse mbo’s.  Ook delen we een aantal inspirerende succesverhalen. 

Magazine mbo doorklik.jpg

Toolkit voor bibliotheken
Daarnaast wil Cubiss bibliotheken graag helpen om mbo's te benaderen.  Bibliotheken zijn voor de mbo scholen vaak een onbekende. Omgekeerd is dit bij veel bibliotheken ook het geval. Om dit te overbruggen zullen het mbo en de bibliotheken elkaar moeten leren kennen.  In het document van Visie naar praktijk lees je hier alles over. 

visie praktijk.JPG

Meer lezen?
In 2018 zette Cubiss de Mediawijsheid Meter voor het eerst in op het mbo. De resultaten zie je hier