03 januari 2019

Hoe digitaal geletterd vinden mbo-docenten zichzelf?

Hoe vaardig vinden docenten zichzelf op het gebied van digitale geletterdheid en hoe beoordelen zij hun leerlingen? Vanuit die vraag heeft Cubiss in 2016 de Mediawijsheid Meter ontwikkeld. Scholen krijgen daarmee jaarlijks inzicht op welke punten docenten en leerlingen kunnen verbeteren. In 2018 is de Mediawijsheid Meter voor het eerst bij een MBO ingezet, op het Summa College in Eindhoven.

De Mediawijsheid Meter is uitgezet onder docenten van negen opleidingen op het Summa College. En als pilot ook bij studenten van Summa Zorg niveau 4. Voor deze dataverzameling zijn twee methoden gehanteerd; studenten zijn bevraagd over digitale geletterdheid via een vragenlijst en via een focusgroep. “Deze kruislingse bevraging levert een interessant en nuttig resultaat op”, stelt Lonneke Jans, adviseur digitale geletterdheid bij Cubiss. “De pilot was deze eerste keer klein van opzet, maar biedt genoeg perspectief om mee door te gaan.”

Tweezijdig inzicht

Opmerkelijk zijn de stellingen waar docenten en studenten zichzelf (nagenoeg) even bekwaam beoordelen, maar waar docenten hun studenten juist lager inschatten. Zoals op de stelling 'zien dat alle media niet altijd de waarheid vertellen'. Zowel docenten als studenten geven zichzelf een 8.1, maar docenten beoordelen studenten slechts met een 5.8. Ook op het gebied van bronnengebruik en het beoordelen of bronnen betrouwbaar zijn, vinden docenten dat zij hun studenten nog veel moeten leren. Docenten scoren zichzelf juist laag op zaken als 'kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten’ (6.5) en 'je weg kunnen vinden op social media' (6.6). Voor die laatste geven ze juist weer credits aan hun leerlingen (8.4).

Beide inzichten zijn een reden om actie te ondernemen, vindt Lonneke. “De Mediawijsheid Meter brengt in kaart welke kennis en vaardigheden de docenten missen. Dit kan middels teamtraining of e-learnings worden bijgespijkerd. Anderzijds wordt ook duidelijk met welke onderdelen studenten aan de slag moeten, volgens zichzelf én hun docenten. Daarvoor kan de bibliotheek bijvoorbeeld diverse oplossingen aanbieden. De Mediawijsheid Meter is een mooi uitgangspunt om digitale geletterdheid structureel op de kaart te zetten binnen het MBO én biedt aanknopingspunten om de samenwerking met de bibliotheek op te zoeken.”

Niet weten wat je niet weet…

Het idee van het onderzoek is dat docenten van onbewust onbekwaam, groeien naar onbewust bekwaam, legt Lonneke uit. “Dat is een heel proces. Wat je vaak ziet is dat docenten zichzelf in eerste instantie vrij hoog inschalen: het resultaat van niet weten aan welke kennis het je ontbreekt. Wanneer ze echter met digitale geletterdheid in het curriculum aan de slag zijn gegaan, schatten docenten zichzelf al snel lager in. Ze zijn zich ervan bewust dat ze nog niet alles even goed weten of kunnen. Net als hun studenten.”

Magazine

Eind januari komt de nieuwe editie van Mediawijs in het Onderwijs uit. Deze gaat helemaal over het mbo. Wil je alvast meer weten over de Mediawijsheid Meter? Of het gehele onderzoek ontvangen. Neem dan contact op met Lonneke Jans.  Zie hier alvast een samenvatting van de bevindingen: 

MBOmediawijsheid.JPG

Lees meer over de Mediawijsheid Meter:

 

Bijlage

Meer weten?
Neem contact op met: