Datum

Aan de slag met de Mediawijsheid Meter 

Met de Mediawijsheid Meter meet Cubiss hoe het ervoor staat met digitale geletterdheid op Brabantse scholen. Want als je weet waar je staat, weet je ook welke vervolgstappen en acties nodig zijn. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? We laten het graag zien met een voorbeeld.  

Op een basisschool is de Mediawijsheid Meter zowel in 2017 als in 2018 uitgezet. Alle leerkrachten van groep 4 tot en met 8 deden mee.  

De nul-meting 

In september 2017 vulden de leerkrachten voor het eerst een vragenlijst in. Dit kostte hen ongeveer tien minuten. In de vragenlijst komen de vier aspecten van digitale geletterdheid aan bod: informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en ict-basisvaardigheden. Leerkrachten gaven met een rapportcijfer aan in hoeverre ze deze vaardigheden onder de knie hadden. Daarna moesten ze inschatten hoe het met de vaardigheden van hun leerlingen stond. Het resultaat kwam in een rapport te staan dat met de school werd besproken. 

Conclusie 

De conclusie was dat er wel losse activiteiten waren op school rond digitale geletterdheid, maar dat het nog niet was benoemd in het beleid van de school. De leerkrachten hebben vervolgens samen besloten op welke thema’s ze de komen tijd wilden inzetten. De keuze viel op informatievaardigheden en mediawijsheid voor henzelf, en mediawijsheid voor de leerlingen.  

1-meting 

In september 2018 vulden de leerkrachten de vragenlijst opnieuw in. De leerkrachten gaven zichzelf een hoger cijfer voor informatievaardigheden. Ook hun leerlingen scoorden iets hoger. Waarschijnlijk omdat er ook in de lessen meer aandacht voor dit onderwerp was. Bij mediawijsheid zagen we ook dat de leerlingen iets beter scoorden. De leerkrachten scoorden ongeveer gelijk als in 2017. Dat zien we vaker. Want juist als je je meer verdiept in een onderwerp kom je erachter dat je nog veel hebt te leren en schat je je eigen vaardigheden minder hoog in.  

Bewustwording 

De Mediawijsheid Meter is een middel om meer bewustwording rond digitale geletterdheid te creëren. Dat is namelijk de eerste stap om digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs te geven.  

 

grafiek mediawijsheid meter.PNG

 

Meer over de Mediawijsheid Meter:

 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>