Magazine Lees Lezer Leest!

Er is meer aandacht nodig voor lezen, leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie in de kinderopvang en het onderwijs, om zo de (digitale) geletterdheid van jeugd en jongeren te vergroten. 

In 2022 verschijnen er wederom drie online magazines Lees Lezer Leest!. 

Jongeren in de wereld

Magazine jongeren wereld laptop.jpgLees Lezer Leest! - Jongeren in de wereld lees je hier.
Leesvaardigheid is een basisvoorwaarde voor jongeren om mee te doen. Om een plekje op te eisen in de samenleving. Nu en straks, als volwassene. Leesbevordering is een maatschappelijke opgave waarin onderwijs en bibliotheken een belangrijke rol spelen. Samen stimuleren we plezier en motivatie voor lezen. 
In dit magazine lees je meer over hoe lezen in de breedste zin van het woord jongeren helpt een plek in de maatschappij te vinden. Bekijk ook de LeesWijzer, deze vertelt in het kort waar elk artikel over gaat en geeft tips om artikelen te delen.

 

In 2021 verschenen er drie magazines: leesmotivatie bij jeugd en jongeren in het voortgezet onderwijs (1e editie), het primair onderwijs (2e editie), en het jonge kind (3e editie). Met verdiepende artikelen, praktijkverhalen en inspirerende tips.

Het jonge kind

Lees Lezer Leest jonge kind 1.pngBekijk hier de derde editie magazine Lees Lezer Leest! - editie het jonge kind.
Jong geleerd is oud gedaan. Dit oude spreekwoord is bij uitstek van toepassing op het ontwikkelen van leesplezier en leesmotivatie bij jongste generatie: kinderen van 0 tot 6 jaar. Door al op hele jonge leeftijd een stevige basis te leggen, geef je kinderen een vliegende start. “Als we kinderen van jongs af aan vertrouwd maken met boekjes, letters en lezen, bouwen we aan een taalkrachtige toekomstige generatie.” Aldus Katia van Bommel, adviseur bij Cubiss.
Bekijk de LeesWijzer van deze editie. 

Kinderen & basisonderwijs

Cover lees lezer leest po.jpgHet tweede magazine Lees Lezer Leest! - editie kinderen & basisonderwijs vind je via deze link.
Leesplezier is nodig om van ieder kind een goede, volwassen lezer te maken. Een maatschappelijke opgave, waarin onderwijs en bibliotheek een belangrijke rol spelen om plezier en motivatie voor lezen te stimuleren. In dit magazine lees je meer over nut en noodzaak van leesbevordering. Ontdek je praktijkvoorbeelden die inspireren om ermee aan de slag te gaan. Acteur Frank Lammers praat je bij over Leesoffensief Brabant. 
Ook deze editie heeft een LeesWijzer.

Jongeren & voortgezet onderwijs

Cover lees lezer Leest voDe eerste editie van het online magazine Lees Lezer Leest! is gericht op het voortgezet onderwijs.
In deze editie nemen we leesplezier en leesmotivatie bij jongeren in het voortgezet onderwijs onder de loep. De invloed van digitale media wordt groter en de digitalisering van vermaak is één van de grootste concurrenten van het lezen van een boek. Hoe zorgen we toch voor een rijke leesomgeving voor deze doelgroep? 
Je vindt het magazine Lees Lezer Leest! - editie jongeren & voortgezet onderwijs via deze link.
Bekijk de LeesWijzer van deze editie. 

 

Heb je inspiratie voor de volgende edities? Tip ons via educatie@cubiss.nl.

Veel kijk-, luister- en leesplezier!