Tekst

Er is meer aandacht nodig voor lezen, leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie in de kinderopvang en het onderwijs, om zo de (digitale) geletterdheid van jeugd en jongeren te vergroten. 

Tekst

2023

Leiderschap in lezen
Linker kolom
Rechter kolom

Lees Lezer Leest! - Leiderschap in lezen lees je hier.

Er is veel gaande in de bibliotheek- en onderwijssector: dalende leesresultaten, flinke (incidentele) financiële regelingen, de resultaten op basisvaardigheden liggen onder de loep, de rol van de lees- en mediaconsulenten verandert en er komt een nieuw curriculum in het onderwijs. Hierdoor wordt de bibliotheek nog relevanter en krijgt ze te maken met nieuwe rollen, uitdagingen en kansen. Maar hoe ga je als professional om met deze ontwikkelingen? Met andere woorden, hoe toon je leiderschap op het gebied van lezen? 

Met ditmaal een speciale dank aan gasthoofdredacteur José Peijen. 

Ook deze editie heeft een LeesWijzer die de lezer helpt bij het delen van relevante content met zijn/haar samenwerkingspartners en stakeholders.

Breek de bubbel
Linker kolom
Rechter kolom

Lees Lezer Leest! - Breek de bubbel lees je hier

Diversiteit is een breed begrip. We hebben het al snel over geslacht, gender (identiteit en -expressie), afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap, maar diversiteit gaat ook over bijvoorbeeld politieke overtuiging, talenten, verschil in kennis of persoonlijkheid. Het gaat om zijn wie je bent en geaccepteerd worden voor wie je bent. Daar moet de maatschappij in meebewegen. 

Een inclusieve samenleving bereiken we door samen aandacht te besteden aan inclusie en dat te blijven doen. Om ernaartoe te werken dat ieder kind volledig zichzelf kan zijn. Maar hoe verhoud je je dan tot anderen? En hoe verhouden anderen zich tot jou? Je leest het in deze achtste editie van Lees Lezer Leest! 

Ook deze editie heeft een LeesWijzer, die de lezer helpt bij het delen van relevante content met samenwerkingspartners en stakeholders. 

Bruggenbouwers
Linker kolom
Rechter kolom

Lees Lezer Leest! - Bruggenbouwers lees je hier.  

In deze zevende editie staan de bruggenbouwers centraal. Leesbevordering is een maatschappelijke opgave waarin bibliotheken en onderwijs gezamenlijk optrekken. Samen stimuleren we plezier en motivatie voor lezen. En door die bruggen te slaan, versterken we elkaar. Maar wie zijn die bruggenbouwers? En hoe dragen ze bij aan meer gelijkheid in de samenleving?

In dit magazine lees je meer over hoe lezen in de breedste zin van het woord kinderen en jongeren helpt een plek in de maatschappij te vinden.

Deze editie heeft een LeesWijzer, die de lezer helpt bij het delen van relevante content met samenwerkingspartners en stakeholders.

Tekst

2022

Leesprofessional nu en straks
Linker kolom
Rechter kolom

Lees Lezer Leest! - Leesprofessional nu en straks lees je hier.

In de zesde editie staat de leesprofessional centraal. Je leest er bijdragen van wetenschappers, docenten en bibliotheekmedewerkers over onder andere Leesoffensief Brabant, Bibliotheek op school op de pabo, technologie in het onderwijs en de leesprofessional als inzet voor kansengelijkheid. Met de pilot van bibliotheken, Cubiss scholen én pabostudenten om te werken aan een duurzaam leesbeleid en inspirerend leesonderwijs op basisscholen. En een prachtig interview met schrijver, leraar, leesprofessional Jacques Vriens!

Deze editie heeft een LeesWijzer die de lezer helpt bij het delen van relevante content met samenwerkingspartners en stakeholders.

Meertaligheid
Linker kolom
Rechter kolom

Lees Lezer Leest! - Meertaligheid lees je hier.

Meertaligheid wordt vaak in de probleemhoek gestopt, terwijl talen elkaar juist kunnen versterken. Het magazine helpt ons om op een andere manier naar lezen te kijken. Niet alleen vanuit het Nederlands, maar vanuit de kracht van meertaligheid. Ook de rol van de bibliotheek en het onderwijs hierin komt aan bod in deze vijfde editie van het online magazine Lees Lezer Leest!. 

Ook deze editie heeft een LeesWijzer.

Jongeren in de wereld
Linker kolom
Rechter kolom

Lees Lezer Leest! - Jongeren in de wereld lees je hier.

Leesvaardigheid is een basisvoorwaarde voor jongeren om mee te doen. Om een plekje op te eisen in de samenleving. Nu en straks, als volwassene. Leesbevordering is een maatschappelijke opgave waarin onderwijs en bibliotheken een belangrijke rol spelen. Samen stimuleren we plezier en motivatie voor lezen. 
In dit magazine lees je meer over hoe lezen in de breedste zin van het woord jongeren helpt een plek in de maatschappij te vinden. Bekijk ook de LeesWijzer.

In 2021 verschenen er drie magazines: leesmotivatie bij jeugd en jongeren in het voortgezet onderwijs (1e editie), het primair onderwijs (2e editie), en het jonge kind (3e editie). Met verdiepende artikelen, praktijkverhalen en inspirerende tips.

Tekst

2021

Het jonge kind
Linker kolom
Rechter kolom

Bekijk hier de derde editie magazine Lees Lezer Leest! - Het jonge kind.

Jong geleerd is oud gedaan. Dit oude spreekwoord is bij uitstek van toepassing op het ontwikkelen van leesplezier en leesmotivatie bij jongste generatie: kinderen van 0 tot 6 jaar. Door al op hele jonge leeftijd een stevige basis te leggen, geef je kinderen een vliegende start. “Als we kinderen van jongs af aan vertrouwd maken met boekjes, letters en lezen, bouwen we aan een taalkrachtige toekomstige generatie.” Aldus Katia van Bommel, adviseur bij Cubiss.


Bekijk de LeesWijzer van deze editie. 

 

Kinderen & basisonderwijs
Linker kolom
Rechter kolom

Het tweede magazine Lees Lezer Leest! - Kinderen & basisonderwijs vind je via deze link.

Leesplezier is nodig om van ieder kind een goede, volwassen lezer te maken. Een maatschappelijke opgave, waarin onderwijs en bibliotheek een belangrijke rol spelen om plezier en motivatie voor lezen te stimuleren. In dit magazine lees je meer over nut en noodzaak van leesbevordering. Ontdek je praktijkvoorbeelden die inspireren om ermee aan de slag te gaan. Acteur Frank Lammers praat je bij over Leesoffensief Brabant. 


Ook deze editie heeft een LeesWijzer.

Jongeren & voortgezet onderwijs
Linker kolom
Lees lezer leest vo
Rechter kolom

De eerste editie van het online magazine Lees Lezer Leest! is gericht op het voortgezet onderwijs.

In deze editie nemen we leesplezier en leesmotivatie bij jongeren in het voortgezet onderwijs onder de loep. De invloed van digitale media wordt groter en de digitalisering van vermaak is één van de grootste concurrenten van het lezen van een boek. Hoe zorgen we toch voor een rijke leesomgeving voor deze doelgroep? 
Je vindt het magazine Lees Lezer Leest! - Jongeren & voortgezet onderwijs via deze link.

Bekijk de LeesWijzer van deze editie. 

Tekst

Heb je inspiratie voor de volgende edities? Tip ons via educatie@cubiss.nl.

Veel kijk-, luister- en leesplezier!