Gemeenten

Gemeenten kiezen integrale aanpak voor kwetsbare groepen

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan kwetsbare groepen. Dit op basis van een aantal belangrijke veranderingen binnen het sociaal domein:

  • de invoering van de Participatiewet;
  • de overheveling van zaken uit de AWBZ naar de WMO;
  • de overgang van de Jeugdhulp van de Provincie naar de gemeente.

De landelijke en regionale overheid draagt hiermee een aantal taken over aan de gemeente. Zij maakt deze beweging vanuit de gedachte dat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat, de behoefte aan ondersteuning beter kan vertalen, beter in staat is maatwerk te verrichten en de 3 transities beter en effectiever aan elkaar weet te verbinden. Deze transities gaan gepaard met grote kortingen waardoor de gemeente meer moet doen met minder middelen en de taken anders moet organiseren.

Cubiss volgt en anticipeert op de ontwikkelingen binnen de participatiesamenleving en meer specifiek binnen het sociaal domein. We adviseren en ondersteunen gemeenten in het kader van het sociaal domein bij vraagstukken uit de schijf van 5 basisvaardigheden (taalvaardigheden, digitale- vaardigheden financiële vaardigheden, gezondheidsvaardigheden, sociale vaardigheden) en komen samen tot passende oplossingen.

Samen met onze klanten maken we een vuist tegen eenzaamheid, en bieden we oplossingen op het gebied van sociale inclusie, laaggeletterdheid, taalachterstanden en leefbaarheid. We zijn regievoerder en makelaar. We geloven in verbinding en een integrale aanpak en bieden aantoonbaar effectieve maatwerk oplossingen.

 

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.