Datum

Prachtig en Krachtig Taalbeleid

Samenwerking OMO-scholen en Brabantse bibliotheken

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) wil samen met het Leesoffensief Brabant het leesonderwijs bevorderen! Binnen Nederland is het voor het eerst dat vo-scholen en bibliotheken op deze schaal de samenwerking aangaan. 

Structureel taalbeleid bij Vereniging OMO Meer taal, beter leren

In het VO-magazine van februari 2022 vind je een artikel over Vereniging OMO die structurele aandacht aan taal wil geven, in samenwerking met de bibliotheken in Noord-Brabant. "We willen de leesmotor aan de gang krijgen," aldus  Yvonne Kops, bestuurslid bij OMO. 
Ook de Brabantse bibliotheken willen eraan bijdragen dat leerlingen beter en meer gaan lezen. De bijdrage van Albert Kivits, directeur-bestuurder Bibliotheek Eindhoven en Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder Bibliotheek Helmond - Peel op de samenwerking lees je hier.

Onderzoek naar taalbeleid

De afgelopen jaren zijn diverse alarmerende rapporten verschenen over leesplezier en leesmotivatie onder jongeren. De Adviescommissie Taalbeleid onderzocht het afgelopen half jaar de stand van zaken op het gebied van taalbeleid binnen alle OMO-scholen en vergeleek deze resultaten met de meest recente inzichten uit de literatuur.
Bekijk het rapport van de Adviescommissie Taalbeleid of lees de samenvatting.

En wat blijkt?

Er is werk aan de winkel. De commissie adviseert de vereniging om breed taalbeleid actief op alle scholen te implementeren. Dat zou inhouden dat taalbeleid een vast onderdeel vormt van elk schoolplan en er aandacht is voor taal binnen élke vakles, dus ook bij wiskunde of economie. Daarnaast is het van groot belang dat leerlingen veel meer gaan lezen. Om al deze doelen te realiseren is het noodzakelijk dat er intensief wordt samengewerkt, binnen én buiten de vereniging.

Prachtig dat onze eigen docenten zo’n vakkundig rapport hebben geschreven. We gaan met hun adviezen direct aan de slag. Van de samenwerking met de bibliotheken en Leesoffensief Brabant verwachten we veel. Samen weten we meer en kunnen we concrete activiteiten organiseren die de taalontwikkeling van onze leerlingen helpen.

Yvonne Kops, lid Raad van Bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Samen

Op dinsdag 2 november jl. vond de bijeenkomst ‘Prachtig en Krachtig taalbeleid’ van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) plaats in de LocHal in Tilburg. De bijeenkomst ‘Prachtig en Krachtig taalbeleid’ vormt een mooi begin van kennisdeling binnen en buiten de vereniging. Commissieleden, vakdocenten, Stichting lezen, het Leesoffensief Brabant en Frank Lammers; allemaal leverden ze een bijdrage.   

Voor de Brabantse bibliotheken is de samenwerking met OMO een geweldige kans om de kennis en ervaring die wij hebben op het gebied van lezen en leesplezier over te brengen op meer dan 68.000 vo-scholieren! We zijn trots op deze unieke samenwerking en op het zijn van een voorloper in Nederland.

Stuurgroep Leesoffensief Brabant

 

Foto Yvonne Kops OMO.jpgPieter Laban, beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteitsontwikkeling overhandigt het adviesrapport van de Adviescommissie Taalbeleid aan Yvonne Kops, lid Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs tijdens de bijeenkomst Prachtig en Krachtig Taalbeleid.

 

Kijk voor meer informatie op de Leesoffensief Brabant website en bekijk de informatie over Leesoffensief Brabant op onze website

Achtergrondinformatie

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Meer informatie vind je op omo.nl.

Leesoffensief Brabant
Het Leesoffensief Brabant wil dat alle Brabantse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen, dat de leesvaardigheid en leesmotivatie van Brabantse scholieren aantoonbaar vergroot wordt en dat alle Brabantse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Om deze doelen te bereiken werken de Brabantse bibliotheken en de Provinciale Ondersteuning Instelling (POI) Cubiss als aanjager samen met verschillende Brabantse onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Samen sterk voor het Leesoffensief Brabant! Meer informatie vind je op de website.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>