Datum

Leesoffensief Brabant: wij doen mee(r)

Bekijk het filmpje: Het Leesoffensief Brabant in twee minuten!

Update november 2022

Dat het Leesoffensief Brabant (LOB) een unieke aanpak in het land is, weten we als Brabants Bibliotheeknetwerk al een tijdje. De VO-raad heeft dat ook gezien en nodigde de werkgroep van het LOB en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) uit om een workshop te geven op het VO-congres van 23 november 2022. Lees hier het verslag.

Update maart 2022 

Inmiddels zijn we zo’n zes maanden verder met het Leesoffensief Brabant en hebben we zeer succesvolle vervolgbijeenkomsten voor het mbo, hbo en de kinderopvang achter de rug. De interviews van deze vervolgbijeenkomsten kun je terugkijken op de eventpagina van leesoffensiefbrabant.nl. Je vindt er ook relevante achtergrondinformatie per schooltype.
 
De komende tijd ligt de focus van de werkgroep van het Leesoffensief op het voortgezet onderwijs. Een van de grootste scholenkoepels van Nederland, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), is één van onze partners. Ook vo-scholen buiten de OMO-koepel kunnen aan de slag met het Leesoffensief. Samen met hun bibliotheek. 
OMO heeft ons manifest ondertekend en we zijn een intensief samenwerkingstraject met hen aan het vormgeven om te werken aan een ambitieuze le(e)saanpak. Binnen deze aanpak slaan OMO-scholen en bibliotheken de handen ineen om samen te werken aan het verhogen van het leesplezier en de leesvaardigheid van leerlingen. Lees hier meer over de achtergrond van de samenwerking.
 
De stuurgroep van het Leesoffensief Brabant herhaalt de oproep dat bibliotheken en onderwijsinstellingen samen lokaal de handschoen moeten oppakken om in iedere gemeente een leesoffensief te starten.

Update oktober 2021

“Lezers maak je samen: aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het primair onderwijs”
Afgelopen woensdag 29 september was het zover, met zo’n 270 aanmeldingen startte de tweede vervolgbijeenkomst van het Leesoffensief Brabant voor het primair onderwijs  “Lezers maak je samen: aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het primair onderwijs”. Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd en Media nam ons mee in de wereld van inspirerende ketenaanpakken rondom het basisschoolkind. Na een stuk beschouwing en advies van onder andere het SLO en de Onderwijsinspectie, werden we bijgepraat over krachtige voorbeelden uit omgeving Breda, het land van Altena en de omgeving Eindhoven. Geheel in stijl sloot Frank Lammers af met zijn sleutelboek ‘Meester van de Zwarte Molen’. Wil jij nog fragmenten terugkijken? Ga dan naar de eventpagina van www.leesoffensiefbrabant.nl. Heeft een van jouw partners nog geen steun betuigd aan het manifest van het Leesoffensief Brabant? Attendeer ze er dan op https://www.leesoffensiefbrabant.nl/manifest en laat ze hun belangstelling kenbaar maken bij de bibliotheek.

Vervolgbijeenkomsten voor mbo (10-11), hbo (24-11) en kinderopvang (n.t.b.)
De Werkgroep van het Leesoffensief Brabant zit ondertussen niet stil en bereidt zich druk voor op de andere vervolgbijeenkomsten. Op woensdagmiddag 10 november vindt de online vervolgbijeenkomst voor het mbo plaats, deze wordt gelivestreamd vanuit het mooie ’s-Hertogenbosch. Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar qua presentatie en sprekers zijn o.a. Boudewijn der Lecq (Leesoffensief Brabant), Peter van Duijvenboden (Stichting Lezen), Koning Willem I College, Huis73 en Frank Lammers van de partij. Ook het programma voor de doelgroep hbo, en dan specifiek de opleidingen die zich richten op een beroep waarbij met kinderen en jongeren (al dan niet in het onderwijs) wordt gewerkt, zoals de pabo en de lerarenopleiding, is volop in de maak. Noteer woensdagmiddag 24 november in de agenda voor een mooi programma m.b.t. de ketenaanpak rondom lezen het hbo. De save the dates voor beide bijeenkomsten volgen spoedig. Tot slot staat er nog een vervolgbijeenkomst voor de doelgroep rondom de kinderopvang op de planning. Deze wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Houdt onze berichtgeving hierover in de gaten dus.

Deel, share, like!
Heb je Twitter? Volg dan het nieuwe Leesoffensief Brabant account @LeesoffensiefB. En wil je op de hoogte blijven van het laatste Leesoffensief Brabant nieuws, kijk dan op www.leesoffensiefbrabant.nl.

Update september 2021

Het komt steeds dichterbij: de online bijeenkomst 'Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het primair onderwijs'. Deze is op 29 september van 15:00-17:15 uur en volgt na een succesvolle aftrap van het Leesoffensief Brabant in april en de eerste vervolgbijeenkomst voor het voortgezet onderwijs afgelopen juni.

Ken jij een schooldirecteur of –bestuurder, wethouder of ambtenaar met onderwijs in zijn of haar portefeuille die je graag mee wilt nemen in het verhaal van het Leesoffensief Brabant en het belang van een strategische ketenaanpak voor leesbevordering en –plezier op de basisschool? Attendeer hem of haar dan op de bijeenkomst.

Onder andere Freek Zwanenberg (Bureau Jeugd en Media), Martijn Hensgens (Vol van Leren), Nicole van Son (bestuursvoorzitter INOS), Joanneke Prenger (SLO), Bibliotheek Eindhoven, CultuurPunt Altena en Frank Lammers leveren een inspirerende bijdrage.

Inschrijven kan hier

Deze bijeenkomst is er een uit een reeks vervolgbijeenkomsten voor diverse doelgroepen. Houd de mailbox en social media in de gaten voor meer informatie over de Leesoffensief Brabant bijeenkomsten voor mbo, hbo (pabo en lerarenopleiding) en de kinderopvang. De bijeenkomsten voor mbo en hbo vinden in november 2021 plaats, die voor de kinderopvang begin 2022.

Het Leesoffensief Brabant in 2022

Hoewel er voor 2021 nog veel in het verschiet ligt, werken de stuur- en werkgroep van het Leesoffensief Brabant achter de schermen aan de plannen voor 2022. Naast een Theory of Change model, wordt ook gekeken naar concrete resultaten en activiteiten waar in 2022 op ingezet kan worden, zowel aan de zogeheten ‘voorkant’ (bijvoorbeeld externe communicatie) als ‘achterkant’ (hoe organiseren we ons als netwerk, bijvoorbeeld in de dienstverlening naar het onderwijs). Dit alles in synergie met de meerjarenactieagenda van de Brabantse Netwerkbibliotheek en het provinciale werkplan van Cubiss.

Steunbetuigingen Leesoffensief Brabant nog steeds welkom!

Het Leesoffensief Brabant kent al veel partners; uit de kinderopvang, het onderwijs, maar ook andere organisaties als stichting de Schoolschrijver, GGD en gemeenten. Zij hebben zich aangesloten bij het manifest dat vorig jaar is opgesteld. In totaal hebben we al meer dan 150 'steunbetuigers’ die, indien wenslijk, zich kenbaar hebben gemaakt op de website van het Leesoffensief Brabant. Ben jij in gesprek met (potentiële) samenwerkingspartners uit de kinderopvangsector of het onderwijs? Of ben je recent in contact gekomen met nieuwe partners? Nodig hen uit om het manifest te ondersteunen en geef de steunbetuigingen door aan de werkgroep (leesoffensiefbrabant@cubiss.nl), dan plaatsen wij (met toestemming) de naam en het logo van de organisatie op de website.

 

Update juni 2021

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het voortgezet onderwijs

Op 16 juni vindt de eerste Leesoffensief Brabant vervolgbijeenkomst plaats, specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs. Onder de bevlogen leiding van presentatrice Milou Adjanga bekijken we met zoveel mogelijk partners welke vervolgstappen nodig zijn. Ilonka Lourenz, senior beleidsadviseur bij de VO-raad, geeft haar visie op de rol van het onderwijs binnen de keten. Verder gaan Roos Herman (directeur-bestuurder Bibliotheek West-Brabant) en Corinne Sebregts (rector Parmant Scholen) met elkaar in gesprek over manieren waarop bibliotheek, gemeenten en onderwijs aan de slag kunnen om jongeren geletterd te maken. Ook lichten we twee strategische aanpakken uit. Zo neemt Jan-Paul Röst (regisseur Kinderen en Ouders bij Biblioplus) ons mee in de aanpak uit het “Land van Cuijk en Maasduinen”. Dorieke Swinkels vertelt namens de adviescommissie Taalbeleid van OMO, samen met haar team, meer over hoe zij het leesonderwijs willen veranderen bij alle OMO-scholen in Brabant. En om de dag af te sluiten volgt nog een bijdrage van een special guest!
Heb jij de schooldirectie en/of degene die zich bezighoudt met leesbeleid op jouw school al gewezen op de bijeenkomst? Aanmelden kan via deze link tot 16 juni 15.00 uur.
 
Save the date(s)!
De online bijeenkomst “Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het voortgezet onderwijs” is de eerste in een reeks van vervolgbijeenkomsten na een succesvolle aftrap van het Leesoffensief Brabant op 22 april, waar o.a. bestuurders, directeuren, wethouders en provincieambtenaren uit de volledige (onderwijs)keten. Per doelgroep (kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs) organiseren we een aparte bijeenkomst waarin we het onderwerp agenderen, ketenpartners verbinden én bieden we inspiratie over de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met een ambitieuze (keten)aanpak) en ze de leesaanpak te verbeteren. De vervolgbijeenkomsten vormen daarmee ook een mooie opstap naar verdere lokale en regionale afspraken en acties, die je als organisatie kunt maken richting (nieuwe) partners en/of binnen de eigen organisatie.
 
Naast 16 juni zijn de volgende data gepland voor de andere vervolgbijeenkomsten (meer informatie volgt): 
primair onderwijs - 29 september (middag)
mbo - 4 november (middag)
hbo (lerarenopleiding/pabo) - 24 november (middag)
Kinderopvang - 15 december (avond)
 
Wil je meer info? Ga dan naar Leesoffensief Brabant of informeer bij jouw bibliotheek(directeur). Gemeenten en onderwijsinstellingen die steun willen betuigen aan het het Manifest Leesoffensief Brabant kunnen dit kenbaar maken aan de bibliotheek.

Update mei 2021

Van succesvolle aftrap naar vervolgbijeenkomsten voor vve, po, vo, mbo, hbo

Uiteraard blijft het niet bij de aftrap. Al eerder vermelden we dat er van alles gebeurt. Sommige organisaties willen eerste stappen zetten, anderen zijn actief in ambitieuze ketenaanpakken en projecten. Maar wat kunnen we, vanuit ieders rol, nog méér doen?

In een reeks vervolgbijeenkomsten duiken we dieper in op de (mogelijke) ketensamenwerkingen én specifiek gericht op één doelgroep: voor- en vroegschools, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. Deze vervolgbijeenkomsten vormen een opstap voor lokale en regionale acties en afstemming tussen ketenpartners.

De eerstvolgende vervolgbijeenkomst is bedoeld voor de ketenpartners rondom het voortgezet onderwijs en luidt:
“Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het voortgezet onderwijs".
Deze online bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 juni van 15:00 tot uiterlijk 17:15. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst is het niet noodzakelijk dat je de aftrap hebt bijgewoond. De doelgroep is ook anders dan bij de aftrap. De bijeenkomst van 16 juni richt zich op schooldirecties en sectieleiders van het voortgezet onderwijs, wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken, bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers en leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille voortgezet onderwijs die actief zijn in beleidsmatige functie aan.  Klik hier om je aan te melden. ​
De data van de overige bijeenkomsten worden binnenkort bekend gemaakt. 

Update april 2021

Aftrap 22 april: wij doen mee(r)! Op weg naar een ambitieuze ketenaanpak

Afgelopen 22 april vond de aftrap van het Leesoffensief Brabant plaats, speciaal voor bestuurders, directeuren, wethouders en ambtenaren van bibliotheken, kinderopvang(koepels), onderwijs(koepels) en gemeenten en Provincie Brabant. Sprekers waren o.a. schrijver Wim Daniëls, gedeputeerde Wil van Pinxteren (Provincie Noord-Brabant) en Geke van Velzen (St. Lezen en Schrijven). 

Dilek Odabasi, wethouder gemeente Waalwijk: “Leesplezier is een basisbehoefte. Het moet onderdeel van je leven zijn, van je welzijn.”

 

Met ongeveer 200 aanmeldingen uit heel Brabant was deze aftrap een groot succes! De aftrap bood veel inzicht in de waarde van een ambitieuze ketenaanpak op lezen bij de Brabantse jeugd. En zoals Gerlien van Dalen (Stichting Lezen en de Leescoalitie) het verwoordde: “Iedere euro die je nu in de leesbevordering van een kind stopt, verdubbelt qua waarde, omdat het kind zich later beter kan redden.” Tijdens de aftrap was ook de primeur van de video van het Leesoffensief Brabant. Deze video kun je hier terugkijken.

Was jouw organisatie niet vertegenwoordigd, maar ondersteun je het Leesoffensief Brabant wel? Organisaties kunnen zich aansluiten bij het manifest Leesoffensief Brabant door dit kenbaar te maken bij de lokale bibliotheek.

In dit bericht lees je een korte samenvatting van de aftrap én informatie over het vervolg van het Leesoffensief Brabant.

Na 22 april vinden er vervolgsessies plaats, om door te gaan waar we in de aftrap eindigen. Deze vervolgsessies, verspreid over de komende periode, worden per doelgroep (vve, po, vo, mbo, hbo) georganiseerd als opmaat naar vervolggesprekken waarbij regionale netwerkpartners met elkaar in dialoog kunnen treden. De eerste doelgroep die aan bod komt in de vervolgsessies is het voortgezet onderwijs. Niet alleen ligt daar een grote urgentie om samen te werken, ook zijn de meeste Leesoffensief subsidieaanvragen van de Koninklijke Bibliotheek gericht op de doelgroep voortgezet onderwijs. 

Update maart 2021

Steunbetuigingen Manifest

Alle Brabantse bibliotheken zijn al een tijdje aangesloten op het manifest en het is leuk om te melden dat er nog wekelijks steunbetuigingen van besturen en directies van kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs binnenstromen. Vve of onderwijspartner die willen aansluiten bij het manifest en het Leesoffensief Brabant kunnen contact opnemen met hun lokale bibliotheek.

KB-subsidie leesoffensief

Om het Leesoffensief en de samenwerking tussen bibliotheken en (voor-en vroegschoolse) onderwijspartners verder in werking te stellen, heeft de Koninklijke Bibliotheek een subsidie voor het leesoffensief opengesteld. Bijna alle Brabantse bibliotheken hebben een aanvraag gedaan! Enkele bibliotheken zijn al van start met de uitvoering in samenwerking met partners, de meeste bibliotheken zijn nog in afwachting van een reactie van het subsidieloket. Tijdens de zogeheten specialistenoverleggen voor educatiemedewerkers van de bibliotheek wordt uitgewisseld over dit thema.

22 april: online aftrap voor bestuurders, directeuren, wethouders uit de keten

De werkgroep Leesoffensief Brabant is druk bezig met de aftrap Leesoffensief Brabant. Deze is online op donderdagochtend 22 april. De Brabantse aftrap is bedoeld voor bestuurders/directie van kinderopvang en onderwijspartners uit po, vo, mbo en hbo en wethouders van gemeenten. Momenteel versturen bibliotheekdirecteuren een speciale save the date naar deze (potentiële) partners.

Regionale vervolgsessies

Als follow-up voor deze aftrap organiseert de werkgroep ook regionale vervolgbijeenkomsten om het Leesoffensief Brabant regionaal en lokaal verder vorm te geven. De eerste sessies vinden waarschijnlijk voor de zomer plaats. Heb je hier nog suggesties voor of wil je daarover meedenken, neem dan contact op met jouw directeur.

Update februari 2021

Steunbetuigingen manifest 

In deze eerste fase werd een manifest opgesteld waar inmiddels de handtekeningen van bibliotheekdirecteuren onder staan, alsook vele warme steunbetuigingen van bestuurders van koepelorganisaties uit vve, po, vo, mbo en hbo die hiermee aan de slag willen. Het manifest maakt het statement om niet te bezuinigen op leesbevordering en leesplezier, maar er juist in te investeren. 

KB-subsidie ‘leesoffensief’ 

Ook zijn de bibliotheken in deze fase aan de slag gegaan met de KB-subsidieaanvraag voor het leesoffensief. De werkgroep heeft de aanvragen geïnventariseerd, waar wenselijk geadviseerd en waar mogelijk bovenlokale verbindingen gelegd tussen bibliotheken. Want de aanvragen die de Brabantse bibliotheken in het kader van het Leesoffensief doen, worden ingezet om binnen Brabant zoveel mogelijk rendement uit deze subsidie te halen door efficiënte en effectieve samenwerking en optimale kennisdeling. De meeste bibliotheken hebben de aanvraag ingediend of gaan dat op zeer korte termijn doen. Veel aanvragen hebben betrekking op collectie en activiteiten in het vmbo, al dan niet met accent op jongens en/of leerlingen met een meertalige achtergrond. Zodra alle honoreringen bekend zijn delen we die graag en zorgen we waar mogelijk voor bovenlokale samenwerking en uitwisseling bij de uitvoer. 

Marketing en communicatie 

Ondersteunend aan zowel het manifest als de KB-subsidie is er ook hard gewerkt aan de marketing en communicatie rond het Leesoffensief Brabant. Zo lanceren we binnenkort de business to business website Leesoffensief Brabant. Hierop worden onder meer de steunbetuigingen onthuld en zijn er good practices terug te vinden. Daarnaast zijn er vanuit de werkgroep tools ontwikkeld die de bibliotheekdirecteuren en LOB-contactpersonen ondersteunen in hun communicatie over dit thema. 

Fase II 

Met de vele steunbetuigingen en lopende subsidieaanvragen naderen we een volgende fase. Hierin is met de stuurgroep een aantal prioriteiten bepaald, namelijk: 

  • Uitbreiden van het aantal samenwerkingspartners en steunbetuigingen & bestendiging en borging van bestaande relaties. Dit gebeurt o.a. door de organisatie van een (online) kick-off-bijeenkomst in april voor kinderopvang, onderwijs, gemeente, provincie en landelijke organisaties, gevolgd door drie regionale bijeenkomsten voor bibliotheken en kinderopvang en onderwijs; 
  • Verwerven van aanvullende, structurele financiering bij stakeholders, waarbij rekening wordt gehouden met de positionering van de bibliotheek; 
  • Vergroten van de samenwerking tussen de Brabantse bibliotheken via het Leesoffensief Brabant; 

Als werk- en stuurgroep gaan we hiermee bovenlokaal aan de slag om de volgende stap te maken in het Leesoffensief Brabant. Over bovenstaande prioriteiten gaan de Brabantse bibliotheekcollega’s dus de komende periode meer horen, via de bibliotheekdirecteur, LOB-contactpersoon en/of de werkgroep.  

Wil je meer weten over dit thema? Of heb jij zelf ideeën over het leesoffensief in jouw bibliotheek? Dan nodigen we je van harte uit om daar met je team en/of directie over in gesprek te gaan. 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>