Datum

Het IDO bij Bibliotheek Kaatsheuvel

Interview over opstart Informatiepunt Digitale Overheid Kaatsheuvel

Op 1 juli 2019 opende bibliotheek Midden-Brabant op haar locatie Kaatsheuvel een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). We stellen vragen aan Mariet Heuts, Productmanager Afdeling Producten & Diensten bij Bibliotheek Midden-Brabant.

IDO, een passende dienst voor bibliotheken

“Ik wil graag melden dat ik het Informatiepunt Digitale Overheid een geweldige en vooral passende dienst voor de bibliotheken vind. Het past goed bij de informatiefunctie van de bieb. Het past bij onze brede doelgroep.", vertelt Mariet.

Scholing medewerkers IDO

Vervolgens vertelt Mariet over de bemensing van het IDO en hoe de medewerkers zijn geschoold én geschoold blijven. Zo hebben medewerkers een speciale training rond het Informatiepunt Digitale Overheid doorlopen. Daarnaast hebben ze de training 'Herkennen en doorverwijzen' gevolgd. Mariet volgt het landelijke aanbod aan professionalisering om medewerkers up-to-date te houden. Laatst hebben alle medewerkers aan het IDO de update van modules op de bibliotheekcampus gedaan. 

Openingstijden informatiepunt

Mariet gaat ook in op het experimenteren met de openingstijden van het IDO. Eerst had het informatiepunt aparte openingstijden. Nu sluiten ze aan bij de reguliere openingstijden. Allemaal keuzes die gemaakt en ontdekt moeten worden. 

Samenwerkingspartners binnen het IDO

Daarnaast vertelt Mariet over de samenwerkingspartners. Wat is hun rol in het IDO en hoe verloopt de samenwerking? Wat is bijvoorbeeld de rol van het Taalnetwerk? Hoe ver gaat het informatiepunt in de dienstverlening? En wat kunnen de partners? Mariet legt uit wat hun bibliotheek zelf doet en wanneer ze doorverwijzen naar de manifestgroep. 

Bekendheid IDO binnen lokale bibliotheek

Tenslotte vertelt Mariet over de bekendheid van het IDO in hun aanbod. Helaas is het informatiepunt nog niet goed bekend bij de inwoners van hun gemeente. Maar ze organiseren nu ook informatiepunten op locatie. Een goede manier om bekendheid te creëren. 

Lees het volledige interview voor meer tips en tricks die Bibliotheek Midden-Brabant heeft geleerd door het openen van hun Informatiepunt Digitale Overheid.

Lees het hele interview >>


Meer interviews over Digitale Inclusie in de bibliotheek:

<< meer over digitale inclusie

Naar overzicht Actueel en Blogs >>