17 februari 2020

Geletterdheid in zicht

Laaggeletterdheid is een probleem dat op verschillende manieren wordt onderzocht, beschreven en gedocumenteerd. Het dashboard geletterdheidinzicht.nl laat per gemeente en arbeidsmarktregio zien wat het percentage laaggeletterden is. Zo krijg je zicht in de geletterdheid in voor jou belangrijke gebieden.

geletterdheidinzicht.png

Het dashboard 'geletterdheid in zicht'

Op 13 februari is de website www.geletterdheidinzicht.nl live gegaan. Deze website is het resultaat van een samenwerkingsproject van CINOP, ECBO, ROA en Etil. Op de website staat een dashboard waarmee je per gemeente of arbeidsmarktregio ziet wat het percentage laaggeletterden is. De laaggeletterden zijn opgesplitst in een zevental groepen met diverse kenmerken. Naast het dashboard kun je op de website ook de wetenschappelijke verantwoording voor het onderzoek, een handreiking over de doelgroepenanalyse en extra visualisaties over laaggeletterdheid in Nederland downloaden.

Bekijk het dashboard>>

Onderzoek naar laaggeletterdheid

In de provincies Brabant en Limburg is laaggeletterdheid o.a. onderzocht met het Ken Uw Doelgroep onderzoek. Dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre een gemeente te maken heeft met kwetsbare groepen. Het onderzoek geeft, naast de omvang, ook aan in welke wijken en kernen er veel laaggeletterden en/of andere kwetsbare groepen te vinden zijn.

De twee instrumenten Geletterdheid in zicht en Ken Uw Doelgroep kunnen zeker naast elkaar gebruikt worden. Is de meerwaarde van Geletterdheid in zicht met name het inzicht op arbeidsmarktniveau en de opdeling van laaggeletterden in doelgroepen, Ken Uw Doelgroep geeft informatie op een lager niveau, namelijk wijk/buurt en beschrijft ook de digitale-, financiële- en gezondheidsvaardigheden van inwoners. Het dashboard Geletterdheid in zicht is een waardevolle aanvulling op de Ken uw Doelgroep onderzoeken.

Meer over Ken uw Doelgroep >>

Naar de resultaten van Ken uw Doelgroep >>

Meer informatie?

Meer weten over onderzoeken naar laaggeletterdheid? Neem contact op met adviseur Saskia von der Fuhr.

Meer weten?
Neem contact op met: