Training Taalvrijwilligers en taalmaatjes

Taalvrijwilligers zijn erg belangrijk in de aanpak van laaggeletterdheid. Dankzij hun inzet krijgen deelnemers extra begeleiding op het gebied van lezen en schrijven, rekenen of het omgaan met een computer. Deelnemers van het DigiTaalhuis profiteren het meest als ze op de juiste manier worden begeleid en met geschikte lesmaterialen werken. Tijdens deze training gaan we hierop in. De deelnemende taalvrijwilligers ontvangen aan het eind van deze training en bij goed gevolg het Certificaat basistraining taalvrijwilligers.

De training voor taalvrijwilligers bestaat uit vier bijeenkomsten. We starten met een algemene inleiding in de rol van de taalvrijwilliger bij het leren lezen, spreken en schrijven aan mensen. Hierbij maken we een splitsing tussen mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1) en anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2). Verder duiken we tijdens de training in de problematiek van laaggeletterdheid.

De training is ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. De training wordt verzorgd door Marjan Middelkoop van Cubiss. 

Praktische informatie

Doelgroep: nieuwe taalvrijwilligers
Duur: 4 x 3 uur verdeeld over 4 werkdagen

Kosten: 
Brabantse en Limburgse bibliotheek krijgen tenminste één training vergoed vanuit het Brabantse/Limburgse programma.
Utrechtse bibliotheken kunnen bij interesse contact opnemen met Kirsten Sinke.
Overige aanvragen worden per bibliotheek bekeken.

De materialen worden ter beschikking gesteld door Stichting Lezen & Schrijven.

Meer informatie?

Vragen over de training? Of de training afnemen? Neem contact op met:
voor Brabant: Marjan Middelkoop 
voor Limburg: Ivette Sprooten
voor Utrecht: Kirsten Sinke
voor overige provincies: Sheila Schuijffel


<< Terug naar overzicht trainingen laaggeletterdheid

Meer weten?
Neem contact op met: