26 september 2023
/
Oplossingen

Teamtraining Digitale Geletterdheid

In vrijwel alle bibliotheken is het gebruikelijk dat (nieuwe) lees- en mediaconsulenten de opleiding Didactiek voor leesconsulenten Bibliotheek op school via de Bibliotheek Campus volgen. In deze opleiding komt het onderwerp digitale geletterdheid beperkt aan bod. Cubiss heeft daarom een +module op deze opleiding gemaakt, die gevolgd kan worden door het hele educatieteam van een bibliotheek. De cursus beslaat drie dagdelen.

Het doel van de cursus is:

  • het vergroten van algemene kennis en vaardigheden over digitale geletterdheid en mediaopvoeding
  • inzicht krijgen in de (nieuwe advies-) rol van de LMC
  • het vergroten van vaardigheden om hier uitvoering aan te geven

De cursus draagt bij aan informeren van de school over digitale geletterdheid, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het implementeren van leesbevordering en digitale geletterdheid in het curriculum en het adviseren over ouderpartnerschap.

Meer informatie? Neem contact op met Ingrid de Jong