3 oktober 2019
/
Publicatie

Taal en Digitale Geletterdheid gaan hand in hand

Waarom moeten we nog feiten kennen, alles staat toch online? Een logische vraag van een generatie die opgroeit met digitale ontwikkelingen die soms sneller lijken te gaan dan het licht. En toch, zegt prof. dr. Eliane Segers, is feitenkennis nog steeds nodig. “Je moet de informatie die je zoekt immers wel kunnen vinden. Dat vraagt voorkennis. Daarvoor is taalbegrip essentieel.”

De nieuwste editie van Mediawijs in het onderwijs gaat daarom over taal. Want een goede basiskennis van taal is een belangrijke voorwaarde voor digitale geletterdheid. Denk daarbij niet alleen aan informatievaardigheden en mediawijsheid. Ook bij ICT-vaardigheden en computational thinking speelt taal een belangrijke rol. Experts en (oud-)leraren leggen uit waarom én geven tips.

Ook vertellen we je alles over de landelijke pilot van Kennisnet. Deze pilot heeft als doel om digitale geletterdheid structureel te koppelen aan taalonderwijs. Cubiss is gevraagd om vanuit de provincie Noord-Brabant mee te werken. Inmiddels zijn we aan de slag in de Kempen. 

We wensen je veel leesplezier! 

CoverTaalendigitalegeletterdheid.jpg

Lees de eerdere edities van Mediawijs in het Onderwijs