Mix & Match – een stevige start voor een gedegen Gezinsaanpak! 

Taalproblemen worden vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo ontstaat er een cyclus van laaggeletterdheid. We willen deze cyclus graag doorbreken. Specialisten jeugd en volwassenen binnen bibliotheken houden zich al een tijdje met deze problematiek bezig, maar vaak nog los van elkaar. Hoe kunnen zij elkaar daarbij nog meer versterken, op zo’n manier dat er écht sprake is van een gezinsaanpak? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de zogenaamde Mix & Match-sessies!

mix en match graphic.png

Wat houdt een Mix & Match-sessie in? 

Tijdens deze sessie presenteren jeugdspecialisten en specialisten basisvaardigheden hun wederzijdse activiteiten aan elkaar en onderzoeken ze samen de mogelijkheden om elkaars kennis en expertise beter te benutten en projecten en programma’s aan elkaar te verbinden. Zo kan de bibliotheek een meer integrale en effectieve aanpak ontwikkelen. 

Doelen zijn dan ook: 

  • Bewustwording; 
  • Kennisoverdracht; 
  • De interne samenhang vergroten; 
  • Definiëren wat de gezinsaanpak behelst volgens de betrokken bibliotheek; 
  • Eerste stappen zetten in het integreren van de gezinsaanpak in het beleid. 

Doelgroep: specialisten jeugd, lees- mediaconsulenten, regisseurs, BoekStart-coördinatoren en BoekStart-coaches, projectleiders VoorleesExpress, coördinatoren Taalhuis, specialisten basisvaardigheden.

Opzet van de sessie 

Tijdens de Mix&match wordt er gezocht naar interessante cross-overs tussen de disciplines ‘jeugd’ en ‘volwassenen’ op thema’s als: medewerker, programmering en gebouw. Voor de sessie in de bibliotheek is een soort basisprogramma gemaakt (zie format onder op de website). De inleiding haakt in op de problematiek in de regio. Vervolgens informeren de verschillende experts elkaar over de dingen die al gedaan worden en waar er nog kansen liggen. Daarna volgt een brainstorm over hoe elkaar te versterken en waar er verbindingen gemaakt kunnen worden, bij voorkeur op thema. Tenslotte worden er (vervolg-)afspraken gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt interactieve en creatieve werkvormen om de expertise en denkkracht van alle deelnemers te benutten. 

Afhankelijk van of men aan de start van een gezinsaanpak staat of men er al een tijd mee bezig is, wordt het programma aangepast. Soms worden er ook externe partijen uitgenodigd om het lokale netwerkwerk rond het gezin te versterken. Er vindt in de drie maanden na de Mix & Match sessie nog minstens één vervolgbijeenkomst plaats om de volgende stap(pen) te zetten.  

Reacties 

De werksessie is in samenwerking met een bibliotheek ontwikkeld en is met veel enthousiasme ontvangen. De bijeenkomst werd door de deelnemers als zeer informatief ervaren en gezien als een goede opmaat voor verdere activiteiten. De werksessie Mix & Match is afgestemd op de strategische gezinsaanpak die door Kunst van Lezen ontwikkeld is. 

Adviseur Marjan Middelkoop, die al enkele sessies in bij bibliotheken in Limburg heeft begeleid: “Al tijdens de eerste opdracht, waarbij deelnemers elkaar informeren over wat zij precies doen in hun werk, zag ik dat collega’s daar direct hun eigen project of programma op een bepaalde manier aan konden koppelen.”     

Praktisch 

Aantal deelnemers: maximaal 12 
Duur: 2 uur per sessie (online)
Doelgroep: bibliotheekmedewerkers werkzaam binnen de domeinen jeugd en basisvaardigheden (Brabant en Limburg)

Meer informatie & Aanmelden

Heb je interesse om ook een online Mix & Match sessie te volgen? Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier. 

Na het aanmelden neemt een van onze adviseurs contact met je op. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Katia van Bommel via k.vanbommel@cubiss.nl

Meer weten?
Neem contact op met: