22 april 2020
/
Overige

Informatiepunt Digitale Overheid

De bibliotheek als Informatiepunt Digitale Overheid

Alle bibliotheken krijgen de komende periode een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).  Maar wat betekent zo'n informatiepunt voor de bibliotheek? En wat moet er geregeld worden?

 

Het Informatiepunt Digitale Overheid

Mensen kunnen bij deze informatiepunten terecht met vragen over de overheid. Denk aan vragen over huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belastingen, rijbewijs, zorg en toeslagen. De medewerkers van het informatiepunt helpen zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen wordt doorverwezen naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, Formulierenbrigade, vak- en ouderenbonden, cliëntenvertegenwoordigers MEE, cliëntenondersteuners van de gemeente en zorgkantoren.  Het is niet de bedoeling dat de bibliotheekmedewerkers zelf formulieren invullen. 

Beleid en strategie 

Hoe wil je deze dienstverlening inbedden in je bibliotheek? Hoe wil je het IDO positioneren? Hoe wil je het intern organiseren, welke collega’s wil je betrekken en wat moet de rest van het personeel weten over dit project en deze dienstverlening? En, wat is de houding van de gemeente? 

  • Organisatie: Stel een projectleider aan die eindverantwoordelijk is voor alles wat nodig is om het IDO op te starten en het cursusaanbod te intensiveren. Grote bibliotheken kunnen overwegen om per vestiging een kartrekker te benoemen. 
  • Bemanning: Bepaal wie het IDO gaan bemannen. Belangrijk is dat deze mensen de informatie van de deelnemende Manifestgroep-partijen goed weten te vinden op internet en dat ze zich kunnen inleven in de klant. Hiervoor kun je gebruikmaken van het scholingstraject (zie hierna). De IDO-medewerker is wegwijzer en doorverwijzer. 
  • Opbouw lokaal netwerk: Ga na hoe het lokaal maatschappelijke middenveld eruit ziet. Naar welke organisaties kan warm worden doorverwezen? Is er een sociale kaart? Breng je netwerk in kaart en ga in gesprek met (potentiële) samenwerkingspartners. Is het nodig om belangen in kaart te brengen of een krachtenveldanalyse te doen? Wat is de inhoud van de samenwerking, is er samenhang met bestaande spreekuren? In de marketingtoolkit vind je middelen die jou kunnen ondersteunen in de gesprekken om het project in je netwerk bekend te maken. 
  • Doorlopende activiteit: Zet in op de opbouw van je lokale netwerk. Bouw samen met lokale partners aan een optimale ondersteuningsstructuur voor burgers in je werkgebied.  

 

Promotie en marketing 

Denk na over hoe je deze dienstverlening gaat vermarkten en communiceren. Haak je marketing- en communicatiecollega’s aan voor een plan: lokale promotie, wanneer, welke middelen? Wijs ze op de landelijke huisstijlsite. Hier staat een toolkit Informatiepunt Digitale Overheid. Deze bestaat uit materiaal waarmee je het IDO kunt inrichten en promoten en lokaal campagne kunt voeren.  

Onlangs is een flyer aan de toolkit toegevoegd die bibliotheken kunnen gebruiken in gesprekken met partners in het lokale netwerk. De flyer is een afgeleide van het landelijke filmpje over het IDO en biedt handvatten om het gesprek over samenwerken aan te gaan. Het geeft (potentiële) partners inzicht in waarom de bibliotheek start met een IDO, wat de dienstverlening inhoudt en wat de rol van de bibliotheek is (en wat niet). De flyer zet nadrukkelijk in op het feit dat samenwerken noodzakelijk is om lokaal de dienstverlening aan kwetsbare burgers te versterken. 

Je kunt voor de lokale promotie en marketing van het IDO in jouw Bibliotheek naar eigen inzicht promotiemateriaal bestellen voor € 750,- inclusief btw, op kosten van het landelijke budget van de KB. Alles wat je meer bestelt, is voor eigen rekening. 

Meer over promotie en marketing rond digitale inclusie >>

Rapportage en monitoring 

Een goede vaastlegging van gegevens is noodzakelijk voor de verantwoording aan landelijke stakeholders. Denk aan aantal cursisten, aantal gestelde vraagen aan IDO etc. Voor de doorontwikkeling is het bovendien nodig om te weten wélke vragen er worden gesteld. Hiervoor verzoeken we je het bijgevoegde Excelsheet bij te houden. Dit wordt in de loop van 2020 vervangen door een registratietool. 

Meer informatie

Vragen over het Informatiepunt Digitale Overheid? Bekijk de pagina 'Programma Digitale Inclusie' of neem contact op met projectleiders Yvonne van den Berg (Brabant) of Dionne Klein (Limburg).

<< Terug naar overzicht programma Digitale Inclusie