Taalmeting

Jij kunt deze tekst goed lezen. Maar, hoe staat het eigenlijk met de leesvaardigheid van de Brabander? En wie heeft moeite met lezen?

In 2018 hebben we een eerste taalmeting gedaan door gebruik te maken van de Taalmeter 1F, ontwikkeld door Stichting Lezen & Schrijven. De hoofdvraag van het onderzoek was: welk percentage van de Brabanders haalt de taaltest niet. Deze Taalmeting hebben we herhaald.
Hoe staan we er nu voor? En waarom is het zo belangrijk om goed te kunnen lezen?

Lees hier de resultaten van de eenmeting en bekijk de presentatie waarin we de nulmeting en de eenmeting naast elkaar leggen.

Bekijk hier de nulmeting.
Neem voor meer informatie over project Versterken taalvaardigheid contact op met projectleider Yvonne van den Berg.