Tekst

SPUK-regeling voor het realiseren van toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen

In de kamerbrief “Een abonnement op de hele wereld, versterken van het stelsel van openbare bibliotheken” van 4 november 2022 beschreef het kabinet hoe er invulling wordt gegeven aan het streven naar een toekomstgerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente. Voor de korte termijn is het noodzakelijk het netwerk van fysieke bibliotheken te repareren en te versterken. Dit gebeurt door middel van het uitkeren van een eenmalige specifieke uitkering (SPUK). 

Film beschikbaar om gemeentes te overtuigen

Er is een korte film gemaakt waarin bibliotheekdirecteuren en wethouders vertellen over hun ervaringen met het aanvragen van de SPUK-subsidie. Hun conclusie: vraag een SPUK-subsidie aan! Het is eenvoudig en levert echt veel op.

Bibliotheken kunnen onderstaande films gebruiken om hun gemeente aan te sporen om de SPUK-subsidie samen met de Bibliotheek aan te vragen.

Bekijk de film met Jeanine Deckers (directeur-bestuurder Bibliorura), Felix van Ballegooij (wethouder Onderwijs, Sport, Cultuur en Wijken bij gemeente Roermond), Kees van Dalen (wethouder bij Gemeente Montfoort), Hester van Beek (directeur-bestuurder Bibliotheek Het Groene Hart) en Femke Reijnen (adviseur BiSC en Cubiss).

Bekijk de interviews met gemeente Montfoort en Bibliotheek Het Groene Hart.

Bekijk de interviews met gemeente Roermond en BiblioRura. 

Er zijn ook teasers gemaakt die je kunt inzetten bij de socials:

Stel je vragen over de SPUK-regeling hier. Voor meer informatie kunnen Brabantse, Utrechtse en Limburgse bibliotheken en gemeenten contact opnemen met Femke Reijnen

ProBiblio heeft ook een mooie film rondom de ervaringen van de SPUK-regeling gemaakt.

 

Tekst

Webinar met voorbeelden

De VOB en SPN organiseerden op 10 oktober een webinar met goede voorbeelden, aandachtspunten en verdiepende break-out rooms. De webinar terugkijken? Mail naar vereniging@debibliotheken.nl.

Tekst

Over de regeling

De SPUK-regeling heeft als doel bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheken. De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die gemeenten maken voor de volgende activiteiten: 

  • Het oprichten van een nieuwe bibliotheekvestiging. 
  • Het doorontwikkelen van een bestaande, beperkte bibliotheekvoorziening naar een bibliotheekvestiging.
  • Verruiming van de bemande openingstijden van een bibliotheekvestiging met minimaal 10 uren per week.
  • Verruiming van de bemande sta-uren van de bibliobus met minimaal 10 uren per week in gemeenten waar geen andere bibliotheekvoorzieningen zijn. 
Tekst

De rol van Cubiss

Als provinciale ondersteuningsinstelling biedt Cubiss bibliotheken en gemeenten naar behoefte hulp en coördinatie bij de planvorming en het schrijven van de SPUK-aanvraag. ​Hiernaast verbindt, inspireert en informeert Cubiss deze doelgroepen rondom de regeling. ​ 

Vanuit de additionele middelen die vanuit deze SPUK-regeling beschikbaar zijn gekomen, verbreden wij deze rol. We ondersteunen de bibliotheken en gemeenten binnen onze werkgebieden met maatwerk rondom de SPUK-aanvraag, denk bijvoorbeeld aan: 

  • Hulp bieden bij het in kaart brengen van de wensen rondom het indienen van een SPUK-aanvraag. Dit door middel van persoonlijke gesprekken met bibliotheken.  
  • Ondersteuning bij het contact met de gemeente. 
  • Ondersteuning bij het schrijven van de aanvraag.  
  • Post-SPUK ondersteuning bij het uitvoeren van een gehonoreerde aanvraag. 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bibliotheek of gemeente binnen deze SPUK-regeling? Stel je vragen hier of vraag hier ondersteuning aan.

 

Rechter kolom
Werken in de bibliotheek

Relevante documenten over de SPUK-regeling

Wil je meer weten over wat de SPUK-regeling inhoudt, welke criteria van belang zijn en wat de financiële voorwaarden zijn? Bekijk de presentatie. 

Wil je aan de slag met de planvorming? Vanuit Cubiss hebben wij een template opgesteld die kan helpen tijdens dit proces. Download hier de template. 

 

Tekst

Veelgestelde vragen

Op deze pagina van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen vind je vragen en antwoorden over de regeling Eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024 (SPUK Bieb).

Tekst

Meer informatie

Stel je vragen over de SPUK-regeling hier. Voor meer informatie kunnen Brabantse, Utrechtse en Limburgse bibliotheken en gemeenten contact opnemen met Femke Reijnen