Datum

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan worden gebruikt voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

De subsidie heet STAP, wat staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Met het STAP-budget wil de overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

Aanvraagmomenten

Er zijn dit jaar vier aanvraagmomenten. Het budget van de eerste ronde van het omscholingsbudget STAP, aanvraag 1 maart, is op. Het volgende aanvraagmoment is op 1 mei. 

Beschikbaarheid

Het STAP-budget is zeer breed beschikbaar. Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

  • De aanvrager is ten minste 18 jaar oud en heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt;
  • De aanvrager is EU-burger of is partner van een EU-burger;
  • De aanvrager is in de periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen.

Hoeveel mensen exact scholing kunnen volgen met behulp van een STAP-budget hangt onder meer af van de hoogte van de opleidingskosten per aangevraagde opleiding. In 2022 is er 160 miljoen beschikbaar, in de jaren daarna loopt het budget op tot 200 miljoen. Dit bedrag wordt over de aanvraagtijdvakken verdeeld. De inschatting is dat hiermee ongeveer 200.000 personen per jaar met behulp van een STAP-budget scholing kunnen volgen.

Scholingsactiviteiten

De scholingsactiviteiten waarvoor STAP-budget kan worden aangevraagd, staan in het scholingsregister dat wordt beheerd door DUO. In eerste instantie worden de scholingsactiviteiten in het scholingsregister beperkt tot activiteiten die voldoen aan een van de vereiste certificeringen of keurmerken (kijk hier voor meer informatie).

Per scholingsactiviteit geldt dat hiervoor eenmaal per kalenderjaar door een individu STAP-budget aangevraagd kan worden, ook als de scholingsactiviteit meerdere jaren beslaat.

Uitvoering

UWV en DUO voeren samen de regeling uit. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister waarin de opleiders met de opleidingen geregistreerd worden die in aanmerking komen voor STAP-budget.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de STAP-budget website of op de website van de Rijksoverheid.

Naar overzicht Actueel en Blogs >>