Datum

Provinciale Statenverkiezingen: In gesprek met Corine Vossen

Ging jij vandaag met het openbaar vervoer naar je werk of pakte je de auto? Misschien had je wel een vrije dag en genoot je van een museumbezoek of een boswandeling. Grote kans dat je ergens in je dag 'Provincie Limburg' tegen kwam. De wegen, het openbaar vervoer, cultuur en ruimtelijke ordening. Het zijn allemaal thema´s waar de provinciale organisatie zich mee bezig houdt. En ze doen nog veel meer. Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur, is het goed om hier weer even bij stil te staan. Zo kun jij meebeslissen over de plannen van de provincie en het waterschap voor de komende jaren. En daarnaast ook bezoekers van de bibliotheek helpen in hun keuze, want niet voor iedereen zijn de verkiezingen even duidelijk. 

De provincie en de bibliotheek

Cubiss ging in gesprek met Corine Vossen, beleidsambtenaar bij Provincie Limburg, over de Limburgse bibliotheken. Zij vertelt over hoe de Provincie Limburg en de Limburgse bibliotheken elkaar versterken. Corine is beleidsambtenaar bij het team Sociale Innovatie van het cluster Cultuur bij de provincie. Corine houdt zich onder andere bezig met het beleidsonderdeel bibliotheken en laaggeletterdheid. In het werk van Corine staan de volgende vragen centraal: Hoe kunnen de zelfredzaamheid en vitaliteit van de Limburgers worden versterkt? En hoe kan participatie aan de maatschappij worden vergroot?

"Hier is een sociale basisinfrastructuur voor nodig in Limburg", licht Corine toe. "Een infrastructuur van organisaties die de stem zijn van onze Limburgers, die een bijdrage leveren aan onze leef- en vestigingsklimaat én ondersteuning bieden om te kunnen participeren in de maatschappij. Van deze infrastructuur maken bibliotheken een belangrijk onderdeel uit. De Provincie ondersteunt bibliotheken specifiek op het onderdeel laaggeletterdheid, zodat iedereen mee kan doen aan de maatschappij. Dit doet Provincie Limburg vanuit haar wettelijke taak voor Cubiss Limburg en Limburgse bibliotheken en door middel van laaggeletterdheidprojecten vanuit de subsidieregeling ‘Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid 2020-2023’". 

Rol in de samenleving

Corine deelt haar kijk op de belangrijke rol van de bibliotheek in de Limburgse samenleving: “Ik denk dat de corebusiness van oudsher, het uitlenen van boeken, niet het onderspit mag delven, maar dat deze (en andere digitale) informatiebronnen middelen zijn en moeten blijven ten dienste van het doel om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en de verbetering van hun kansen in de maatschappij. De bibliotheek is vaak de enige echte publieke ruimte die er nog is om vrij toegankelijk en laagdrempelig binnen te lopen ongeacht herkomst, ontwikkelingsniveau of inkomen. Deze combinatie, een breed aanbod aan diensten en producten voor jong en oud én het openbare karakter maakt de bibliotheek een sterke en waardevolle partner binnen het sociale beleid. Een bezoek aan de bibliotheek, zeker voor degenen die een extra stimulans nodig hebben om actief aan de samenleving deel te nemen, is niet alleen goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Het is ook een mooie gelegenheid om in contact te komen met anderen en zo je sociale netwerk uit te breiden.”

Democratisch burgerschap in de bibliotheek

Nu we bijna naar de stembussen mogen, is een goed moment om te verdiepen in de verschillende politieke partijen en hun programma’s. Voor jezelf, maar ook om bezoekers van de bibliotheek rondom de verkiezingen te kunnen informeren. Corine legt uit waarom juist de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek is om mensen over burgerschap en democratie te informeren: “Met programmering rondom het thema burgerwetenschap en democratie kunnen bibliotheken burgers stimuleren betrokken te zijn bij hun (directe) leefomgeving waarin technologie en digitalisering een steeds grotere rol speelt. Vanwege hun centrale en toegankelijke plek in de lokale samenleving zijn bibliotheken een logische plek om de betrokkenheid van burgers bij de publieke zaak te faciliteren en te stimuleren door hen, waarbij verkiezingstijd wellicht een extra trigger is, te laten meedenken en meepraten over lokale, provinciale of landelijke maatschappelijke vraagstukken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van lezingen, praatprogramma’s of meet-ups met onder andere politieke partijen."

De bibliotheek speelt dus een belangrijke rol in democratisch burgerschap. Wil jij graag aandacht besteden aan de verkiezingen in jouw bibliotheek? Kijk hier voor handige websites, stemwijzers, de verkiezingskrant en laagdrempelige activiteiten rondom de verkiezingen. En wil je zelf meer weten over de Provinciale Statenverkiezingen? Check www.ikkieslimburg.nl.

Burgerschap houdt natuurlijk niet op na de verkiezingen. Wil je op een later moment met het thema burgerschap en democratie aan de slag? Wij denken en werken graag met je mee! Neem hiervoor contact op met Ruby van Dijck

Naar overzicht Actueel en Blogs >>