Tips en informatie
Provinciale Statenverkiezingen 2023 - Limburg

Deze pagina wordt tot aan de verkiezingen aangevuld met nieuwe informatie. 

Algemeen

De Provinciale Statenverkiezingen staan vaak ver weg van de belevingswereld van veel mensen in Nederland. Zeker mensen die moeite hebben met taal. Toch hebben deze verkiezingen impact op de omgeving van iedere Nederlandse burger. Daarom willen we met het product 'Stem je mee' de verkiezingen onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld met de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. 
Bibliotheken vinden hier meer informatie over Stem je mee. 

Hieronder vind je aanvullende tips en informatie rondom de Provinciale Statenverkiezingen en verkiezingen in het algemeen. 


Bestel kosteloos de Verkiezingskrant in gewone taal  

ProDemos maakt in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven een Verkiezingskrant in gewone taal. Deze krant is bedoeld voor alle burgers, ook degenen die moeite hebben met lezen en schrijven, om kennis te maken met de politiek en de Provinciale Statenverkiezingen. Je bestelt deze Verkiezingskrant via deze link
Bekijk de overige informatie van ProDemos via deze link.

Cubiss Limburg heeft er een aantal aangevraagd. Deze worden in de week van 20 februari bij de verschillende bibliotheken bezorgd. 


Algemene informatie over de Provinciale Staten 

Rijksoverheid
Algemene informatie over de Provinciale Staten vind je hier (Rijksoverheid)

Kiesraad 
De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder is de Raad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. Algemene informatie over stemmen vind je hier

Provincie Limburg
Algemene informatie over de Provinciale Staten Limburg vind je hier

ProDemos 
Algemene informatie over de Provinciale Staten van ProDemos vind je hier


Algemene informatie over verkiezingen en democratie 

Interprovinciaal Overleg (IPO) 
Het IPO heeft samen met ProDemos, Stichting Lezen&Schrijven en Ieder(in) in november 2022 een handreiking uitgebracht: 'Politiek voor iedereen!'. Daarin staan veel concrete tips voor het toegankelijker maken van verkiezingsuitingen en -bijeenkomsten. In eerste instantie bedoeld voor de organisatoren van verkiezingen, maar zeker ook relevant als je bijeenkomsten wilt organiseren in het kader van 'Stem je mee'.  

Steffie
Op deze website op B1-niveau geeft Steffie uitleg over de verkiezingen, over hoe stemmen werkt en waar je als bezoeker zelfs kunt oefenen met stemmen.

ProDemos
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. 

Vergeet ook niet de Verkiezingskrant in gewone taal te bestellen via deze link

ProDemos / Stem jij ook
‘Stem jij ook?’ is een project van ProDemos dat moeilijklerenden en mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) politiek bewust maken en hen leren gebruik te maken van hun stemrecht. Op deze website staat informatie over de verkiezingen en uitleg over het stemmen. 

Ik stem ook – Stichting Nieuwlanders
De missie van “ik stem ook” is om 'Nieuwlanders' te helpen met hun toekomst in Nederland, in hun eigen taal en in het Nederlands. De campagne is geïnitieerd door Stichting Nieuwlander, ontworpen door Zouka en in samenwerking met Hello Nederland, SNEC en Helpdesk Nieuwkomers. Gesteund door Stichting Democratie & Media en ProDemos. 

Wie mag stemmen 
Wie mag er stemmen voor de Provinciale Staten? Je vindt het hier. Informatie over stemmen voor niet-Nederlandse inwoners vind je hier

Rondje Binnenhof
​In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart is er bij de NOS op YouTube weer wekelijks het Rondje Binnenhof te zien. In deze online videoserie bespreken Marleen de Rooy, Xander van der Wulp en Herman van der Zandt het politieke nieuws. 

Parlement.com 
Parlement.com noemt zichzelf “Dé onafhankelijke bron voor politieke actualiteit in een parlementair-historische context”. 


Stemwijzers 


Artikelen 

In plaatselijke kranten verschijnen vaak overzichten waarin wordt aangegeven wat de standpunten van de diverse partijen zijn over belangrijke zaken in de provincie. Let erop dat de artikelen niet te sturend zijn en je een diverse keuze aanbiedt. 

Je vindt hier het interview met Corine Vossen, beleidsambtenaar bij Provincie Limburg.


Lokale standpunten

Afhankelijk van de gemeente waar je dit uitvoert kan het zijn dat er een kieswijzer of StemWijzer is gemaakt. In een kieswijzer zijn digitaal stellingen geformuleerd waar mensen op kunnen antwoorden om zo tot de keuze van hun voorkeurspartij te komen.

In plaatselijke kranten verschijnen vaak overzichten waarin wordt aangegeven wat de standpunten van de diverse partijen zijn over belangrijke zaken in de gemeente.


Organiseer een informatieavond in heldere taal!

Vooral bedoeld voor Gemeenteraadsverkiezingen, maar kan in aangepaste vorm ook voor de Provinciale Statenverkiezingen worden ingezet.
Tijdens een informatieavond in heldere taal leren aanwezigen meer over wat de gemeenteraad doet en hoe zij kunnen stemmen. De aanwezigen kunnen tijdens deze avond kennismaken met vertegenwoordigers van politieke partijen, denk aan (aankomende) raadsleden of lijsttrekkers, en horen wat zij belangrijk vinden voor de gemeente. Vervolgens kan er een debat plaatsvinden tussen de verschillende partijen. In eenvoudige taal uiteraard! 
De informatieavond is een goede gelegenheid om de banden met de gemeente aan te trekken en je belangrijke rol als bibliotheek te benadrukken.


Contact

Neem voor meer informatie contact op met: 

Ruby van Dijck. r.vandijck@cubiss.nl