07 december 2020

Notitie Inburgering & taal

Met veel plezier presenteren we de notitie ‘Inburgering & taal: nieuwe taken en rollen voor de gemeente en… de maatschappelijke bieb’.

In deze notitie informeren we bibliotheken en andere betrokken partijen over enkele veranderingen in de taken van de gemeente.
Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering vermoedelijk in werking; de invoering per 1 juli 2021 is onlangs uitgesteld. Deze wet brengt voor gemeenten een (hernieuwde) regierol met zich mee. Verder is in de nieuwe meerjarenbeleidsperiode van het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal 2020-2023 ook een nieuwe regiefunctie voor de gemeenten voorzien. In de notitie verkennen we welke kansen dit biedt voor de bibliotheek of het digiTaalhuis.

Het eerste deel van de notitie is informatief van karakter. Het tweede deel bevat inspirerende praktijkvoorbeelden, waarmee je direct aan de slag kunt om je activiteiten voor nieuwkomers en huidige bezoekers te verrijken.

Bekijk de notitie 'Inburgering & taal: nieuwe taken en rollen voor de gemeente en… de maatschappelijke bieb’. Veel leesplezier!

Neem voor meer informatie contact op met Marjan Middelkoop.
Deze notitie is geschreven vanuit het project Participatie & Zelfredzaamheid van Cubiss Limburg.

Meer weten?
Neem contact op met: