30 oktober 2017

Mediawijsheid Meter 2017

Hoe beoordelen leerkrachten en directeuren zichzelf en hun leerlingen op mediawijsheid?

Veel leerlingen denken dat ze heel wat kunnen, maar helaas valt dit vaak erg tegen

Hebben scholen digitale geletterdheid opgenomen in hun beleid? En hoe belangrijk vinden leerkrachten dit onderwerp? Om de stand van zaken rond het thema digitale geletterdheid in kaart te brengen hebben we medewerkers binnen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de pabo bevraagd op hun vaardigheden. Ook werd hen gevraagd een inschatting te maken van de skills van de leerlingen en studenten op het gebied van digitale vaardigheden. Enkele bijzonderheden:

  • Veel vo-docenten geven onvoldoendes voor het kennisniveau van hun leerlingen op de diverse onderdelen van digitale geletterdheid.

  • De praktijkschool geeft veruit de laagste scores voor leerlingen, bijna alles scoort daar dikke onvoldoendes..

  • Leerkrachten in het primair onderwijs scoren systematisch hoger dan leerlingen. Vooral informatievaardigheden en mediawijsheid is het verschil groot.

  • De pabo is het meest ver met het expliciet benoemen van beleid rondom digitale geletterdheid.

  • Items waarbij leerkrachten in de meeste gevallen lager scoren dan de leerlingen hebben betrekking op de omgang met mobieltjes en activiteiten op sociale media. 

Meer lezen? De link naar de infographic met de resultaten van 2017 vind je hieronder.
In deze infographic wordt een samenvatting weergegeven van alle resultaten van het onderzoek met betrekking tot digitale geletterdheid van scholen in Brabant, po, vo en pabo. De scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek ontvangen binnenkort de individuele resultaten van hun school.

Meer weten?
Neem contact op met: