20 september 2022

IDO-campagne in oktober

In oktober willen we meer bekendheid geven aan het IDO in bibliotheken: er gaat een 'driedubbele' IDO-campagne van start: landelijk, provinciaal en lokaal. 
Brabant en Limburg haakt aan op de landelijke IDO-campagne. De KB juicht de samenwerking toe en stond garant voor de kosten van het concept en de productie. Ook Probiblio en BiSC haakten aan. Het doel van de campagne is om te laten zien dat je best zelf je digitale overheidszaken kunt regelen, mét behulp van het IDO in de bibliotheek.

Provinciale campagne

De provinciale campagne start in oktober in Noord-Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Deze wordt uitgevoerd op regionale tv (7 spotjes), in bussen en op Facebook.

Pierre.png

Toolkit voor alle bibliotheken

Bibliotheken worden gevraagd om de campagne ook lokaal in te zetten. Hoe meer aandacht, hoe beter het bereik.
Er zijn diverse campagnematerialen beschikbaar, je vindt ze op de portal Landelijke huisstijl.

Nieuwe huisstijl

In oktober verwachten we de nieuwe huisstijl. Maar, daarop vooruitlopend is de campagneflyer en een aantal posters al opgemaakt in de bestaande én de nieuwe huisstijl! Ook deze vind je op de portal Landelijke huisstijl.

Vragen

Kijk op onze campagnepagina voor alle informatie. Heb je verder vragen of zoek je materialen of formaten die niet op die pagina staan, laat het weten aan Milja de Vries.

Meer weten?
Neem contact op met: