04 maart 2019

Digi Letter Loket

Moeite met lezen, schrijven en computeren? Het Digi Letter Loket helpt!

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. We noemen dit laaggeletterdheid. In de leeftijdsgroep tussen 16 en 65 jaar gaat het om 1,3 miljoen Nederlanders; twee derde hiervan is van Nederlandse afkomst. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, kunnen alledaagse dingen heel lastig zijn. De krant lezen, de administratie doen, een e-mail schrijven, een online formulier invullen, pinnen en digitaal betalen, reizen met het openbaar vervoer, de (klein)kinderen voorlezen.

Minder zelfredzaam

Mensen verbergen vaak dat ze niet goed kunnen lezen of schrijven. Of niet goed met de computer of internet om kunnen gaan. Maar het is een feit dat veel laaggeletterden niet volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Ze vinden minder makkelijk een baan. En omdat steeds meer zaken via de computer geregeld worden, hebben ze bijvoorbeeld minder grip op hun bank- en overheidszaken of gezondheid.
Ook in de Westelijke Mijnstreek komt laaggeletterdheid voor. In de gemeente Sittard-Geleen is 8 tot 11 procent van de inwoners laaggeletterd. In de gemeenten Beek, Stein en Schinnen is dat zo’n 5 procent. Bij elkaar gaat het dan al snel om meer dan 15.000 inwoners.

Signalen

De kans is groot dat er ook in uw omgeving mensen zijn die ermee te maken hebben. Iemand die opvallend vaak zijn leesbril vergeet. Die een boek lezen zonde van de tijd vindt. Formulieren het liefst thuis invult. Liever niet met bus of trein reist. Allemaal signalen waaraan u kunt herkennen dat iemand moeite heeft met lezen of schrijven.

Nooit te laat om te leren

schijf van vijf.pngOm laaggeletterdheid te verminderen en voorkomen hebben de gemeenten en een aantal partners in de Westelijke Mijnstreek de handen ineengeslagen. Coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek bestaat uit de partners ROC Leeuwenborgh, Partners in Welzijn, Vixia, Cubiss Limburg, Stichting Lezen & Schrijven en De Domijnen (de bibliotheek). Samen willen zij zoveel mogelijk laaggeletterden helpen met het vinden van een passende taalcursus of cursus om de digitale vaardigheden te verbeteren. De Schijf van 5 is het uitganspunt. Bij elke taartpuntthema organiseren we spreekuren en proeflessen.
Omdat de partners gezamenlijk actief aan de slag wilden, is bij Provincie Limburg in 2018 een subsidie aangevraagd voor het Diglletterloket. Bibliotheek De Domijnen is karttrekker.

Het Digi Letter Loket

Om mensen te informeren over de mogelijkheden is begin maart 2018, met steun van Provincie Limburg, het Pop-up Digi Letter Loket gestart. Een reizend loket waar mensen terecht konden met alle vragen over beter leren lezen, schrijven en computeren. Je kon er proeflessen volgen zoals “Klik & Tik” en “Geen cent te veel”  en andere activiteiten van de partners. En dit alles met inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.

Het Digi Letter Loket wordt gesubsidieerd vanuit de aanvullende regeling ‘Bibliotheek en Maatschappij’ van de provincie Limburg. 

Foto

Deze foto is gemaakt bij de opening van het Pop-up Digi Letter Loket. Op de foto staan van rechts naar links Ivette Sprooten adviseur bij Cubiss/kwartiermaker, gedeputeerde Hans Teunissen van provincie Limburg en Carol Maas, hoofd Educatie De Domijnen.

Interview

ViaLimburg plaatste een mooi interview op pagina 3 met Carol Maas, hoofd educatie van De Domijnen, en Ivette Sprooten, adviseur Cubiss/kwartiermaker Laaggeletterdheid

Publicaties 2018

Lees de publicatie in Dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad of bekijk het persbericht. Op pagina 3 van De Stadskrant van Sittard-Geleen staat een mooi artikel over het Digi Letter Loket. In de stadskrant van december 2018 staat ook een leuk artikel.

De bibliotheek

De bibliotheek vervult ‘als wegwijzer’ een belangrijke taak in het bevorderen van geletterdheid en actief burgerschap. U vindt er een breed cursusaanbod, onder meer gericht op het verbeteren van computervaardigheden of het verbeteren van uw kansen bij uw zoektocht naar werk. Denk aan de cursussen Klik&Tik, Digisterker of Wegwijs naar Werk. Klik hier voor meer informatie. 

Meer weten?
Neem contact op met: