Datum

Aanhaakkalender gezinsaanpak

Taalontwikkeling begint vanaf 20 weken van de zwangerschap, als de baby de opvoeders kan horen praten. Baby’s herkennen vanaf dat moment verschillende klanken. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht blijkt dat kinderen in de eerste 1001 dagen de moedertaal leren begrijpen, spreken en gebruiken. Kinderen leren dus in hun vroegste levensjaren communiceren en hun eerste woordjes uitspreken. Het is belangrijk dat bibliotheken en toeleiders (partners), opvoeders stimuleren om een taalrijke thuisomgeving te creëren waarin er samen gezongen, gelezen en gepraat wordt.

Samenwerkingspartners

De bibliotheek heeft een divers netwerk en werkt samen met instellingen - zoals een kinderopvang of lokale sportvereniging - om leesbevordering en leesplezier onder de aandacht te brengen. Elke bibliotheek heeft een eigen lokaal netwerk waarin zij acteert. Maar, wanneer haak je als bibliotheek welke partner aan?

Hiervoor ontwikkelde Cubiss de aanhaakkalender. Deze kalender geeft inzicht in de momenten waarop je samen met partners het belang van (voor)lezen onder de aandacht kunt brengen. De kalender begint bij een kind van -9 maanden en loopt door tot en met 8 jaar.

Tijdens de Stamtafel taal en gezin van 16 maart 2021 werd de aanhaakkalender geïntroduceerd. We ontvingen positieve reacties en tips van de aanwezige educatiespecialisten.  

Tip!:

-Investeer veel tijd in het onderhouden van het contact met je partners. Je leert waar zij voor staan en wat ze belangrijk vinden. Op die manier kun je ontdekken of je een gezamenlijk doel hebt. Je kunt op die manier steeds in gesprek gaan en duidelijk maken wat het doel van de bibliotheek is. Laat ze zien wat jij als bibliotheek doet,  waarom je het doet en wat het groter plaatje is.

We vroegen ook: Hoe ga jij de aanhaakkalender gebruiken?

  • Aanhaakkalender delen met partners
  • Verdiepen in Aanhaakkalender
  • We kunnen de aanhaakkalender gebruiken om te kijken welke partners we allemaal kunnen uitnodigen voor de bijeenkomsten van de bibliotheek.
  • Wij willen de aanhaakkalender gebruiken om de samenwerkingspartners uit te nodigen een de samenwerking op te starten
  • Idee voor de aanhaakkalender; in een goodiebag meegeven na afloop van een door de bieb georganiseerd netwerkbijeenkomst als blijvende reminder
  • Kijken of we partners vergeten zijn.

Wil je meer weten over gezinsaanpak bekijk dan onze verzamelpagina!

 Of kijk op de Stamtafel Gezin padlet!

Download hier de Aanhaakkalender!

Naar overzicht Actueel en Blogs >>