Datum

Aan de slag met de Mediaopvoeding Meter

Dit voorjaar ontwikkelde Cubiss de Mediaopvoeding Meter. Het doel is om te meten hoe het staat met de aandacht voor mediaopvoeding in de kinderopvang en de eerste drie groepen van de basisschool. De pilot bij bibliotheek Theek 5 is inmiddels afgerond. Wat zijn de bevindingen? En hoe gaan we verder?

De Mediaopvoeding Meter is een aanvulling op de Mediawijsheid Meter die Cubiss al langer uitzet. Waar de Mediawijsheid Meter zich richt op leraren en schoolleiders van po, vo, mbo en pabo richt de Mediaopvoeding Meter zich op pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de groepen 1 tot en met 3. De nadruk ligt dus vooral op de mediaopvoeding van het jonge kind. Want hoewel ouders natuurlijk primair verantwoordelijk zijn voor de mediaopvoeding, spelen ook pedagogisch medewerkers en leerkrachten daar een belangrijke rol in.

Vragenlijst

De Mediaopvoeding Meter bestaat uit een vragenlijst over mediaopvoeding en (digitale) geletterdheid. Deze wordt ingevuld door leraren en pedagogisch medewerkers. Aansluitend gaan de bibliotheek, de school en Cubiss met elkaar in gesprek. Wat doet de organisatie al goed? Waar ligt nog werk? Hoe kan de bibliotheek daarbij ondersteunen?

Bewustwording

De Mediaopvoeding Meter helpt vooral om de bewustwording over het belang van mediaopvoeding te vergroten. Het kan aanleiding zijn om samen te gaan kijken hoe mediaopvoeding een plek kan krijgen in de visie en het beleid van organisaties. Ook kan het de start zijn van een mooie samenwerking tussen de bibliotheek en de kinderopvang of school op dit gebied.

 “De Mediaopvoeding Meter als ideaal instrument om met de kinderopvang en scholen in gesprek te gaan.

 

Pilot Theek 5

Net voor de zomer vond de eerste pilot plaats bij een kinderopvangorganisatie en school in samenwerking met Theek5. Marjorie Dircksens (consulent jeugd en specialist educatie 0-4 jaar) van Theek 5: “De Mediaopvoeding Meter is een ideaal instrument om met de kinderopvang en scholen in gesprek te gaan over mediaopvoeding. De resultaten bieden daarnaast handvatten voor de bibliotheek om inhoudelijk meer uit het gesprek te halen.”

Uitrol

Vanaf september gaan drie nieuwe bibliotheken in hun werkgebied met de Mediaopvoeding Meter aan de slag. Daarna is de meter voor alle Brabantse bibliotheken beschikbaar.

Meer weten? Neem contact op met Saskia vd Fuhr via s.vonderfuhr@cubiss.nl 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>