10 december 2020
/
Publicatie

Werken aan het aanbod digitale vaardigheden

De volgende stap

De Limburgse bibliotheken werken al op meerdere manieren aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van de burgers. Dankzij de handreiking Werken aan het aanbod van digitale vaardigheden worden ideeën aangereikt om verdere invulling te geven aan deze rol van de bibliotheek. 

Onderdeel van de handreiking is een inventarisatie van het huidige digivaardigheidsaanbod van de Limburgse bibliotheken. Dit overzicht is samengesteld uit het aanbod dat vindbaar was op de website van de Limburgse bibliotheken. Ook inventariseerden we mogelijk aanbod van andere partijen.
We richten ons in dit document op het aanbod voor minder digivaardige volwassenen. Jongeren worden meer en meer via school, aan de hand van het nieuwe curriculum ‘21e-eeuwse vaardigheden’, voorzien van digitale kennis.

Doel van deze handreiking:

• We stellen vast wat het huidige aanbod digitale vaardigheden voor volwassenen is landelijk en van de Limburgse bibliotheken;
• We geven inzicht in aanbod dat mogelijk is;
• We geven aanbevelingen voor het formuleren van beleid.

Lezen

Bekijk hier het document inclusief bijlage. Wil je de bijlage printen, dat kan via deze link.

Meer informatie?

Heb je vragen over de handleiding of wil je met ons in gesprek? Graag! Neem contact op met Ivette Sprooten of Loes Steens.

Deze handreiking komt voort uit het Cubiss Limburg werkplan 2020: ‘De bieb beweegt’.