Taal & Tablets 

Omdat er signalen waren dat sommige ouders na afronding van het VoorleesExpresstraject nog niet over voldoende vaardigheden beschikten om het voorlezen zelf voor te zetten besloot Bibliotheek Lek & IJssel in 2019 om een nieuw programma te ontwikkelen in het kader van de gezinsaanpak laaggeletterdheid; Taal & Tablets. Met Taal & Tablets worden laagtaalvaardige ouders op een laagdrempelige manier gestimuleerd om samen met hun kind (2 t/m 6 jaar) taal- en digitale vaardigheden te ontwikkelen. Taal & Tablets slaat een brug tussen programma’s zoals de VoorleesExpress en cursussen Digisterker, Klik&Tik én het Taalhuis.    

Doel

Voor kinderen is het van groot belang dat zij van jongs af aan met taal, boeken en (voor)lezen in aanraking komen. Ouders zijn de belangrijkste ‘leesopvoeder’ voor een kind. Met Taal & Tablets reiken we ouders die zelf onvoldoende mogelijkheden hebben handvatten aan om hun kind hierin goed te begeleiden. Daarnaast werken ouders aan hun eigen (digi)tale vaardigheden en besteden we aandacht aan de vragen die ouders hebben over de mediaopvoeding.

Opzet

Gedurende 20 weken lang krijgen ouders een leen-iPad uitgereikt met daarop educatieve applicaties, zoals digitale prentenboeken, voorleesfilmpjes en taal- opdrachten en spelletjes. Onder begeleiding van de lees- mediaconsulent gaan ouders tijdens 5 à 6 thematische bijeenkomsten op school aan de slag met de iPads en de apps. Er wordt tijdens deze sessies van ongeveer een tot anderhalf uur expliciet ingezet op een combinatie van het papieren boek en de iPad. Na de bijeenkomst gaan ouders samen met hun kinderen thuis met de iPad aan de slag. Op afstand kan via een volgsysteem gekeken worden of de iPad gebruikt wordt. Is dit langer tijd niet het geval, dan neemt de lees- mediaconsulent contact op met de ouder(s) om extra ondersteuning aan te bieden.

Resultaat

Projectleider Katia van Bommel: “Deelnemende ouders zijn echt zéér enthousiast over Taal & Tablets. Ze geven aan dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en over meer aanknopingspunten beschikken om de taalontwikkeling van hun kind op hun eigen manier te ondersteunen. De apps op de iPad nodigen uit om samen taalopdrachten en -spelletjes te doen, en bevorderen deze manier op laagdrempelige wijze de interactie tussen ouder en kind. Het leuke is dat we met dit project ook vaders en de NT1 doelgroep bereiken, en dat er vrij veel ouders zijn die doorstromen naar cursussen Klik & Tik/Digisterker of het Taalhuis. Daar zijn we heel trots op!”   

Tips

Een goede samenwerking met scholen is binnen dit programma van cruciaal belang. Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanspreken van ouders voor deelname aan dit project. In alle voorgesprekken die gevoerd zijn met scholen is benadrukt dat ook de NT1’ers tot de doelgroep van dit project behoren. Doordat de focus van het project niet overduidelijk op taal ligt maar ook op digitaal, en inspeelt op de behoeften van ouders rondom vragen die zij hebben over mediaopvoeding wordt de drempel om ook de NT1 ouders aan te melden verlaagd.    

Vervolg

Na de succesvolle pilots in twee gemeenten wordt het project nu uitgerold in alle gemeenten die in het werkgebied van Bibliotheek Lek & IJssel vallen.

Meer info over Taal & Tablets?

Stuur een mailtje naar educatie@bibliotheeklekijssel.nl.