11 februari 2019
/
Publicatie

Ouderbetrokkenheid vraagt om actie!

Kinderen van ouders die actief betrokken zijn bij de leesopvoeding, hebben een vijf keer grotere kans om een lezer te worden dan kinderen van ouders bij wie dit niet het geval is. Geen wonder dat bibliotheken, kinderdagverblijven en scholen op zoek zijn naar de samenwerking met ouders. ‘Een kwestie van doen…’

Als het om het betrekken van ouders bij lezen gaat, hebben scholen, ouders en kinderen baat bij een extra samenwerkingspartner: de bibliotheek. In het inspiratiedocument 'Ouderbetrokkenheid en lezen: een kwestie van doen...!' beschrijven we aantal ouderinitiatieven van bibliotheken.

Cubiss leverde een bijdrage aan verschillende initiatieven, maar we beschrijven ook programma’s en activiteiten die door bibliotheken zijn geïnitieerd. Het delen van ervaringen vinden we belangrijk, want ouders bij (voor)lezen betrekken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ouderbetrokkenheid vraagt om actie! Een kwestie van doen…!

Kortom: veel leesplezier