02 juli 2020 Publicatie

Op zoek naar toekomstbestendige abonnementsvormen

Landelijk komen er steeds meer nieuwe abonnementsvormen voor bibliotheken. Denk bijvoorbeeld aan gratis lidmaatschap voor specifieke doelgroepen of het uitlenen van een beperkt aantal materialen aan niet leden. Past een andere abonnementsvorm ook bij jouw bibliotheek? 

Daarover ging een online sessie die we op 2 juni gehouden hebben met een aantal bibliotheken.  We spraken ondermeer met Jeroen Amelsbeek, communicatie manager bij Blendle. Blendle heeft de afgelopen jaren verschillende abonnementsvormen gehad. Van betalen per artikel tot betalen per maand. Welke trends en ontwikkelingen zien zij?  Wat kunnen bibliotheken daarvan leren? 

 

Innovaties in Eindhoven

Imke de Korte, innovator bij bibliotheek Eindhoven legde daarna uit hoe er binnen de Brainport bibliotheken wordt nagedacht over toekomstbestendige abonnementen. Hierbij kijken ze nadrukkelijk naar wat doelgroepen willen. Hoe bind je klanten ook in de toekomst aan jouw bibliotheek? 

 

 

Theek 5 en de toekomst

Bij Theek 5 wordt volop nagedacht over gratis abonnementen voor iedereen.  Inge Goijaarts, manager bedrijfsvoering deed onderzoek naar dit onderwerp. Welke maatschappelijke meerwaarde levert een gratis basislidmaatschap van Theek 5 op voor haar klanten, de gemeenten in haar verzorgingsgebied en partners van de bibliotheek? De samenvatting van haar scriptie lees je hier.

Meedenken?

Dit najaar houdt BiebLab een tweede sessie over dit onderwerp. Neem contact op met Hans Klink