Er is één plek waar je altijd welkom bent. Een plek waar je de verhalen en ervaringen hoort van vakgenoten. Waar je je eigen vragen en ervaringen kunt delen. En waar je met meer ervaringen, kennis en verhalen vandaan komt dan dat je kwam: de Stamtafel.  Kijk in de agenda welke Stamtafels wanneer georganiseerd worden.
Tot en met einde 2020 worden al onze stamtafels en activiteiten digitaal georganiseerd.Tekening, jongen achter laptop.png

Elke Stamtafel krijgt een eigen Padlet. Daarin delen we interviews, presentaties en achtergrondinformatie rondom het thema van die Stamtafel.

Sluit aan: jij bepaalt mede de inhoud van de Stamtafel!

Stamtafel Programmering - 23 april 2020

We zijn in gesprek gegaan met Sjanneke Hendrix (programmeur Zomerparkfeest Venlo) en Johan Hauser (programmeur Grenswerk) over het gezamenlijk programmeren met partners. Ze geven antwoord op vragen hoe je zoiets aanpakt, waarmee je rekening dient te houden en op welke manier je de doelgroep bereikt. Ook zijn tips en tops gedeeld van activiteiten die hebben plaatsgevonden maar ook die Limburgs gerelateerd zijn (2019).

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Taal & Gezondheid - 12 mei 2020

Met een goed onderbouwde toelichting over de relatie tussen laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden, mooie praktijkvoorbeelden bij verschillende bibliotheken zoals bijvoorbeeld ‘Gezond eten hoeft niet veel te kosten’ en ‘Zin in Koken’, én de gelegenheid om samen vragen en ervaringen delen.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Taal & Gezin - 12 mei 2020

We gaan in gesprek over strategische gezinsaanpak en ouderbetrokkenheid. De gezinsaanpak is een belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid omdat het de cyclus van laaggeletterdheid kan doorbreken. De gezinsaanpak richt zich primair op het ondersteunen van ouders bij het stimuleren van de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun (jonge) kinderen thuis. Daarnaast kan er ook worden ingezet op het verhogen van het taal- en geletterdheidsniveau van de ouders zelf.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel vo / Kenniskaravaan - 14 mei 2020

In deze bijeenkomst gaven we duiding aan het rapport Lees! Oproep tot een leesoffensief. We gingen in op 'hoe nu verder?' vanuit een beleidsmatige insteek. Hoe helpt het leesoffensief je als bibliotheek om beleidskeuzes te maken? Hoe ga je met het leesoffensief in het achterhoofd het gesprek aan met de school en de gemeente op beleidsniveau? Hoe ga je die eerste stappen zetten?

De hoofdspreker was Drs. Kees Broekhof, senior adviseur Sardes.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Digitale Inclusie - 26 mei

Bij deze Stamtafel zijn we met elkaar in gesprek gegaan over digivaardigheden en Informatiepunten Digitale Overheid.  

Renée Vercoulen van Bibliotheek Venlo deelde praktijkervaring rondom IDO. Kelly Oostlander (Kelly Denken en Doen) sprak over de lokale sociaal-maatschappelijke kaart. Kirsten Sinke belichtte het IDO vanuit landelijk perspectief.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Hoger Bereik - 9 juni

Op het programma stonden drie thema's rondom het bereiken van de doelgroep NT1:

  • Lees smakelijk
  • Toer de bieb
  • Uur van de Buurt

Bekijk de Padlet.

Kenniskaravaan / Stamtafel Workshop Fictie bij zaakvakken Voortgezet Onderwijs - 9 juni

Kees Broekhof, senior adviseur bij Sardes, heeft een workshop gegeven waarin het koppelen van fictie aan de zaakvakken in het voortgezet onderwijs centraal stond. Daarnaast waren er inspiratievolle voorbeelden van hoe fictie in de zaakvakken kan worden gebracht. 

De deelnemers gingen in werkgroepen uit elkaar om hun kennis en ideeën te delen. Ook kwamen er mooie voorbeelden uit de groepsgesprekken, zoals boekenvlogs, boekendozen, thematafels en een onderzoek waarmee je kunt uitvinden wat voor soort lezer je bent. De resultaten hiervan en de presentatie van Kees kun je allemaal terug kijken en lezen.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Vroege en Voorschoolse Educatie - 11 juni

De Stamtafel had geheel een eigen taal: het belang van de 'thuistaal'. Meertalig opgroeien en opvoeden brengt veel voordelen met zich mee en kan wel een steuntje in de rug gebruiken.

Er zijn interviews met Leonie Cornips en Esther van Loo.
Ook zijn er al genoeg praktijk voorbeelden en leuke leestips.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Primair Onderwijs - 15 juni

Hoe ga je het leesoffensief aan? Kijk naar de Lees! Oproep van Joanneke Prenger (SLO) en een gesprek met Martijn Haneveer, onderwijsadviseur en directeur twee basisscholen over zijn visie samenwerking school en bibliotheek.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Digitale Veiligheid - 22 juni

Onze digitale veiligheid is nog belangrijker geworden nu de hele wereld opeens maanden alleen maar thuiswerkt. Want thuis is niet hetzelfde als op kantoor werken, als het gaat om firewalls en andere digitale veiligheidszaken.

Ga mee met Jeroen Duijssens, projectleider van het ECCW, het ExpertiseCentrum CyberWeerbaarheid en Roy Hogendorp van Actacom, om te kijken hoe jij er digitaal veilig voor staat.

Bekijk de Padlet.

Werksessie Vrijwilligersbeleid (digi)Taalhuis - 7 juli 2020

In deze werksessie onderzochten we het gezamenlijke belang van vrijwilligersbeleid en wat hierbij van belang is op basis van het keurmerk Goed Geregeld. Ook kijken we naar de mogelijkheden van deskundigheidsbevordering voor ((digi)taal)vrijwilligers. 

Onder andere interviews met Willem-Jan de Gast en Daphne Habets.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Voortgezet onderwijs - 17 september 2020

Het Leesoffensief… hoe nu verder?
Om meer jongeren aan het lezen te krijgen en houden is de samenwerking tussen bibliotheken en VO-scholen van groot belang. Tijdens deze stamtafel deelden we enkele (corona-proof) tips en good practices die je in je contact met de VO-scholen uit je werkgebied van dienst kunnen zijn.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel primair onderwijs - 15 oktober

Het programma werd verzorgd door Loes Reichenfeld. Onder de naam LEES met LOES ontwikkelt ze educatieve producten voor onderwijs en bibliotheken  en geeft diverse trainingen. Loes is ook werkzaam als productontwikkelaar bij de Bibliotheek Aan de Vliet.

Bekijk de Padlet.

Stamtafel digitalisering - 27 oktober

We deden ideeën en inspiratie op over het versterken van de online aanwezigheid van de bibliotheek. 

Drie praktijkvoorbeelden werden gepresenteerd: de vernieuwde bibliotheekwebsite van BiblioPlus, de voorbeeldwebsite die de KB ontwikkelt en het memesproject van Centre Céramique. En we werden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in de Landelijke Digitale Infrastructuur (LDI) van de KB. 

Bekijk de Padlet.

Stamtafel Vroege en voorschoolse educatie - 29 september

Deze stamtafel ging helemaal over ouderbetrokkenheid. Hoe doe je dat?

We verkenden het onderwerp ouderbetrokkenheid en we besproken hoe we dat aan kunnen pakken. We toonden goede voorbeelden in het land en gingen met elkaar in gesprek.

Bekijk de Padlet.