Padlets Limburg

Er is één plek waar je altijd welkom bent. Een plek waar je de verhalen en ervaringen hoort van vakgenoten. Waar je je eigen vragen en ervaringen kunt delen. En waar je met meer ervaringen, kennis en verhalen vandaan komt dan dat je kwam: de Stamtafel.  Kijk in de agenda welke Stamtafels wanneer georganiseerd worden.

Elke Stamtafel krijgt een eigen Padlet. Daarin delen we interviews, presentaties en achtergrondinformatie rondom het thema van die Stamtafel.

Sluit aan: jij bepaalt mede de inhoud van de Stamtafel!

Geletterde Samenleving (0-23 jr)

Linker kolom

Stamtafels taal & gezin

Middelste kolom

Stamtafel educatie

Rechter kolom

Stamtafel provinciaal (voor)leesmediaconsulentenoverleg

Linker kolom

Stamtafels vroege en voorschoolse educatie

Middelste kolom
Rechter kolom

Stamtafels voorgezet onderwijs

Leven Lang Ontwikkelen

Linker kolom

Stamtafels hoger bereik

Middelste kolom

Stamtafels taal & financiën

Rechter kolom

Stamtafels digitaalhuis

Linker kolom

Stamtafels taal & gezondheid

Middelste kolom

Stamtafel positieve gezondheid

Rechter kolom

Stamtafels dienstverlening voor nieuwkomers

Linker kolom

Stamtafel communicatie

Middelste kolom

Stamtafels programmering

Rechter kolom

Stamtafel democratie

Participatie in de informatiesamenleving

Linker kolom

Stamtafels digitale inclusie

Rechter kolom

Stamtafel digitaal burgerschap

De basis op orde

Stamtafels digitalisering & digitale veiligheid

Overkoepelend

Linker kolom

Stamtafel Kick-Off

Rechter kolom