Sociale inclusie

Meedoen voor iedereen geen vanzelfsprekendheid, wél onze uitdaging!

Diverse groepen burgers dreigen de aansluiting bij de moderne samenleving te verliezen. Het kan gaan om personen met gebrekkige basisvaardigheden, mensen met een functiebeperking of mensen met een grote afstand tot het arbeidsproces. Vaak is er sprake van een stapeling van problemen op het gebied van gezondheid, werk en zorg. Ook kunnen er gevoelens van uitsluiting, discriminatie en eenzaamheid aan de orde zijn.

Cubiss zet zich in om hindernissen voor sociale participatie te verwijderen, zodat iedereen naar beste vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.

In samenwerking met relevante partners, waaronder bibliotheken, UWV’s en partners uit het onderwijs, ondersteunt Cubiss de persoonlijke ontwikkeling van mensen, met name waar het gaat om basisvaardigheden als taal- en leesvaardigheden en mediavaardigheden.

Cubiss ondersteunt hierbij de maatschappelijk ontwikkeling door de dialoog tussen partijen of communities in het sociale domein te ondersteunen.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.