Sociaal juridische vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn de vaardigheden die iemand nodig heeft om met andere mensen samen te werken en samen te leven. Hierbij gaat het om communiceren, het nakomen van afspraken, het omgaan met verschillen van mening of het in staat zijn zelf een baan te zoeken.
Sociale vaardigheden zijn afhankelijk van de situatie en er zijn daarom ook minder duidelijke regels voor dan bijvoorbeeld bij rekenen of taal het geval is. Omdat sociale vaardigheden ook lastig tastbaar en meetbaar zijn, hebben we binnen de pilots geen aparte aandacht besteed aan deze vaardigheid. Indirect zijn álle pilots naar verwachting van invloed op de sociale vaardigheden, aangezien mensen door een verbetering in hun digitale vaardigheden, gezondheid of financiële situatie beter in hun vel zullen zitten en hierdoor beter deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Juridische vaardigheden gaan over de basiskennis van je rechten en plichten in de samenleving. Dat geldt voor conflicten met andere burgers of met de overheid, maar bijvoorbeeld ook voor wat je wel en niet mag doen als werknemer van een bedrijf. Zonder een basiskennis van je rechtspositie, kun je moeilijk deelnemen aan de moderne samenleving. Heb je wél voldoende kennis, dan vergroot dit je de kans op werk, heb je minder conflicten en kun je jezelf beter redden op zowel economisch als sociaal gebied. Mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, hebben meer moeite met het begrijpen van juridische
documenten. Zo zullen zij bijvoorbeeld de kleine lettertjes binnen een contract of overeenkomst lastig vinden en soms maar gewoon tekenen om er van af te zijn. Hierdoor zitten ze - vaak onverwacht - vast aan bepaalde producten en diensten.
Problematische schulden leiden vaak ook tot juridisch problemen/conflicten, bijvoorbeeld als mensen hun schulden niet (kunnen) betalen.

Bijlagen

Overdraagbaar plan van aanpak samenwerking Rechtwijzer en Cubiss
Juridisch spreekuur Rechtwijzer