19 september 2019

Zomerplacemats tegen zomerleesdip

Tijd om te evalueren

1300 kinderen uit groep 4 kregen bij de start van de zomervakantie een mooi cadeau mee naar huis: Een block met 20 zomerplacemats vol verhalen, boekfragmenten, puzzels, knutselprojecten, recepten, een rebus en nog veel meer! Het doel van de zomerplacemats was het tegengaan van de zomerleesdip.
Is dat gelukt?

De zomerplacemats nodigen leerlingen uit om in de zomervakantie op allerlei manieren met taal aan de slag te gaan. Want als kinderen in de vakantie niet lezen, ligt een zomerleesdip op de loer. Goswin Konings: "Het is zo zonde als kinderen die gedurende het schooljaar hard werken aan hun leesvaardigheid, in de zomervakantie 6 weken niet lezen. Ze gaan soms echt achteruit qua niveau en dat is natuurlijk niet motiverend. Daar wilden we iets aan doen en daarom hebben we de set placemats ontwikkeld. Met de placemats kunnen de leerlingen op een laagdrempelige en vooral leuke manier met taal aan de slag gaan." 

Geheimtaal

De rode draad door alle placemats waren personages Mik en Sam. Deze personages maakten nieuwe avonturen mee, maar introduceerden ook fragmenten uit andere boeken, gaven leestips en presenteerden opdrachtjes. Eén van de zomerplacemats was een prijsvraag. Mik en Sam nodigden de kinderen in geheimtaal uit om een kaartje op te sturen naar Cubiss. 14 kinderen hebben gehoor gegeven aan deze opdracht. Zij hebben in de vakantie allemaal een kaartje terug ontvangen van Mik en Sam. 

Hallo ik vind het Mik en Sam vakantieboek heel leuk en ik vind de geheime taal ook leuk. (Inzending prijsvraag)

Reacties van leerlingen groep 5

Om het gebruik van de zomerplacemats te evalueren is een vragenlijst uitgezet onder de leerkrachten van groep 5, want zij geven nu les aan de leerlingen die voor de zomer in groep 4 zaten. De leerkrachten hebben een afbeelding van de personages uit de placemats (Mik en Sam) aan de leerlingen laten zien en gevraagd wie deze personages kenden. Dit leverde de volgende reacties op:

cirkel1.PNG

Ook hebben de leerkrachten geinventariseerd in hoeverre de leerlingen actief met de placemats aan de slag zijn gegaan. De reacties hierop zijn wat minder overtuigend, zoals hieronder te zien:

cirkel2.PNG

In de placemats worden veel boekentips gegeven. Op de vraag of er leerlingen zijn die de boekentips opgevolgd hebben, zegt iedereen nee. We hoopten natuurlijk dat de zomerplacemats de kinderen direct zouden verleiden tot meer lezen, dus dit is telleurstellend. Het kan natuurlijk wel zijn dat kinderen nu pas weer naar de bibliotheek gaan en dan eerder een boek kiezen dat ze al kennen via Mik en Sam. 

Reacties van onderwijsprofessionals

Uiteraard hebben we ook onderwijsprofessionals om hun reactie gevraagd. Het merendeel staat positief tegenover de inzet van de zomerplacemats.

 Ouders vragen vaak om tips voor vrije momenten. Dit is een goede invulling daarvan.

Een aantal leerkrachten geeft wel aan dat vooral leerlingen die van lezen houden, enthousiast zijn over de placemats.
Goswin Konings (adviseur Cubiss): "We hoopten ook minder enthousiaste lezers te bereiken met de placemats en dat is niet helemaal gelukt. We willen heel graag een vervolg geven aan de zomerplacemats, maar dan zullen we hier wel een oplossing voor moeten vinden. Ook zullen we een manier moeten vinden om de ouders er actief bij te betrekken. Daar gaan we zeker naar op zoek!"
De komende maanden moet duidelijk worden of en hoe we het product Zomerplacemats verder gaan ontwikkelen. 

Meer weten?
Neem contact op met: