07 juni 2018

Vooruit met Voorlezen in Limburg van start

Het project Vooruit met Voorlezen wil een impuls geven aan het voorlezen in de hogere groepen op de basisschool. Het project is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Stichting lezen, de Bibliotheek op school en Stichting De Versterking. 8 Limburgse bibliotheken, nemen met 15 locaties deel aan Vooruit met Voorlezen.

Het project is bedoeld voor kinderen in groep 5 t/m 8 van scholen in krimpgebieden en anticipeerregio’s. Bovendien hebben deze scholen een langjarige samenwerking voor de Bibliotheek op school met de Bibliotheek contractueel vastgelegd.

Deelnemende bibliotheken/scholen ontvangen een gratis set voorleesboeken: acht titels naar keuze. Bij elk boek zijn lessuggesties ontwikkeld gericht op leerkrachten. De lessuggesties sluiten aan bij het praten over boeken zoals Aidan Chambers dat beschrijft. De lessuggesties worden hier gepubliceerd en zijn ook voor derden beschikbaar.

Vooruit met Voorlezen: waarom?

Ervaring leert dat er in de onderbouw van het primair onderwijs volop wordt voorgelezen maar dat het voorlezen afneemt in de hogere groepen. Jammer, want voorlezen bevordert het leesplezier van elk kind en is van groot belang voor taalzwakke leerlingen.

Waarom voorlezen vanaf groep 5?

  • Voorlezen is - samen met vrij lezen - een effectieve leesbevorderingsactiviteit.
  • Kinderen maken kennis met boeken die ze niet snel zelf uitzoeken.
  • Kinderen hebben toegang tot boeken die qua leesniveau wellicht net te moeilijk zijn.
  • Kinderen vergroten hun woordenschat en hun kennis van de wereld door verhalen over andere mensen/dieren/landen/tijden.
  • Horen lezen, stimuleert tot zelf lezen.
  • Luisteren naar een mooi verhaal is heel plezierig.

Waarom praten over boeken?

  • Het helpt kinderen na te denken over de wereld om hen heen, over zichzelf en over anderen.
  • Kinderen krijgen de kans te reflecteren en een eigen mening te verwoorden.
  • Kinderen leren van elkaar.

 

Neem voor meer informatie contact op met Elly Cuijpers.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.